Reagujete podobně jako váš partner či partnerka? Nedivte se.
Psychologové si tohoto jevu všimli už dávno. Říkají mu emoční konvergence.

Osoby z našeho nejbližšího okolí totiž ovlivňují naše postoje i reakce.
Takový je výsledek výzkumu, vedeného doktorem Cameronem Andersonem z univerzity v Evanstonu v americkém státě Illinois.

Doktor Anderson si vybral 60 nově vzniklých studentských párů a dotazoval se jich na radosti i strasti společného soužití, na jejich osobnosti i na rozdělení sil v páru. Nejprve společně a potom i každého zvlášť. Po půl roce test zopakoval s 38 páry, které zůstaly spolu.
Následná analýza ukázala, že přestože jejich osobnosti zůstaly beze změny, emočně si byli mnohem blíže než na počátku testu. Byla to vždy ta "slabší" osobnost v páru, která se přiklonila k silnějšímu, bez ohledu na pohlaví.

Emoční konvergence však není výlučně záležitostí studentských nebo manželských párů, týká se stejně třeba spolubydlících na koleji či ubytovně.
Podle výsledků pozorování doktora Andersona stačí doba dvanácti měsíců, aby se mezi spolubydlícími na jednom pokoji, byť stejného pohlaví, vyvinula emoční konvergence. Na rozdíl od párů tu však hraje určitou roli sociální statut, a jsou to právě osoby s nižším sociálním statutem, které bývají emočně "ohebnější".  

    
Reklama