Když jsem loni pročítala materiály k článku o pro mě neznámé operní pěvkyni Marii Calmě Veselé, narazila jsem na Okrašlovací spolek Calma v Luhačovicích, který vznikl před několika lety a který si dal její jméno přímo do svého názvu. To mě začalo zajímat! I napadlo mě zjistit pro vás o tomto spolku něco víc a hlavně vás do Luhačovic pozvat…

A komu dát slovo než osobě nejpovolanější – PhDr. Blance Petrákové, ředitelce Muzea luhačovického Zálesí?

Blanka PetrákováOkrašlovací spolek - to mi zní přímo archaicky! Kdy vlastně u nás začaly vznikat okrašlovací spolky?
První Spolek pro okrašlování a pořádání zábav v Luhačovicích byl ustanoven už 6. července 1884. Mezi zakládajícími členy spolku nacházíme jména vážených luhačovických občanů i lázeňských hostů. Založení spolku v roce 1884 řadí Luhačovice mezi první padesátku míst Rakousko-Uherska, v nichž byly ve druhé polovině 19. století zakládány nejstarší spolky tohoto typu u nás.

Doba tomu evidentně přála… Jaké byly cíle těchto spolků?
V počátcích okrašlovacího hnutí byla snaha aktivistů o zajištění čistoty a úpravy blízkého okolí. Rozvinula se v promyšlené úsilí o ochranu „domoviny“ s důrazem na českou kulturní tradici. Spolky organizovaly výstavy, přednášky a semináře, koncerty, usilovaly o propagaci a úpravu turistických cílů výstavbou odpočinkových míst, laviček, naučných stezek, vysazovaly stromy a okrasné zahrádky, pořádaly soutěže. Velký rozmach spolkových aktivit nastal ve dvacátých letech 20. století. V roce 1951 byly všechny spolky a sdružení v Československu, včetně těch okrašlovacích, zrušeny komunistickým zákonem.

Spolek CalmaProč má ten současný ve svém názvu jméno Marie Calmy a kdy vůbec vznikl?
Náš luhačovický spolek byl obnoven po roce 2002, ale naše aktivity se přece jen od toho původního liší. Název podle elegantní dámy a organizátorky kultury Marie Calmy Veselé jsme zvolili z důvodu našeho zaměření na kostýmované akce ve městě a v lázních, jejichž prostřednictvím chceme současníkům připomínat eleganci a etiketu doby před 100 lety, kdy naše lázně prožívaly svou nejslavnější éru. Jde nám samozřejmě v první řadě o zábavu, ale za ní se nenápadně skrývá i vzdělávací podtext, taková výchova ke vztahu ke kulturně-historickému dědictví v praxi.

 Kromě výroby replik historických kostýmů ve stylu secese a art deco, kostýmovaných akcí, promenád, historických módních přehlídek a přednášek o historii módy a historii lázní, se věnujeme také řadě jiných aktivit. Část našich členek se před několika lety začala věnovat swingovým tancům a dnes tyto „Crazy Flappers“ tančí charleston na skvělé úrovni a navíc s ohromujícím temperamentem a elegancí.

Spolek je iniciátorem vzniku uměleckých děl ve veřejném prostoru, například uměleckých mozaik anebo Trasy uměleckých ptačích krmítek a budek, vydavatelem publikací a Okrašlovacích novin.

Luhačovický spolek Calma

Tak to jsou samé bohulibé činnosti!
Ano! A moc si vážíme ocenění, které se nám za naši činnost dostalo! V roce 2014 získal náš spolek diplom za 1. místo v celostátní soutěži Má vlast v srdci Evropy, kterou vyhlašuje Památková komora české republiky, za „Historizující kulturní akce a otevírání pramenů“.

To je skvělé! Kdo vlastně přišel s nápadem takový spolek v Luhačovicích založit nebo lépe řečeno obnovit?
U obnovení okrašlovacího spolku nás bylo více. Někteří zůstali dodnes, někteří už působí jinde. Stručně řečeno, spojilo se několik iniciativ a jednotlivců z muzea, kulturního domu, umělecké školy atd. Důvodem byla potřeba oživit kulturní dění ve městě, podílet se na něčem novém a zajímavém, využívat kvalitně volný čas a také už zmiňovaná snaha upozorňovat na krásu a historii místa, a to jak návštěvníky odjinud, tak hlavně domácí, kteří si ji už mnohdy ani neuvědomují.  

Spolek Calma

Jaké akce spolek pořádá?
Nejvýznamnější akcí v Luhačovicích, na jejíž přípravě a realizaci se spolek podílí, je každoroční Otevírání pramenů. Historický den se stal součástí slavnosti Otevírání pramenů poprvé v roce 2001 a od té doby je její nedílnou součástí. Obzvlášť důležité je zapojení luhačovických škol do příprav historického dne. Pořádáme ale také zájezdy, jak kostýmované  - např. vloni to byla výprava vlakem do Prahy na výstavy Titanic a Secese v Obecním domě, tak civilní zájezd po stopách architekta Dušana Jurkoviče. Jurkovičovských zájezdů se už uskutečnilo několik a na další se chystáme. Letos pojedeme také do Vídně na výstavu o císařovně Sisi a čeká nás řada dalších cest, programů, vystoupení a zážitků. Pravidelně se scházíme vždy na Štědrý den u lesního pramene Aloisky na „Štědré ptačí hostině“, kde krmíme ptactvo a zpíváme koledy.

Spolek Calma

Účastnili se členové spolku třeba jako kompars natáčení právě vysílaného seriálu Četníci z Luhačovic?
Ne, natáčení „četníků“ jsme se neúčastnili. Brněnská produkce si své komparzisty vozila na natáčecí dny už nastrojené a nalíčené z Brna, bylo to pro ně praktičtější. Navíc, zrovna z období počátku první republiky, do kterého je seriál zasazen, toho v našem šatníku mnoho nemáme, takže bychom asi stejně moc nepomohli…

Ale vloni jsme se účastnili natáčení dokumentu České televize o Luhačovicích zařazeného do Národních klenotů II s Miroslavem Táborským. Spolek Calma se také podílí se na natáčení dokumentárního filmu Světlé místo režiséra Dušana Trančíka, který pojednává o historii česko-slovenských vztahů v Luhačovicích. Protože jsem spoluautorkou scénáře, mohu zaručit, že reálií, zajímavostí a historických podrobností v něm milovníci našich lázní najdou opravdu hodně, stejně jako historických kostýmů.

První řadu Národních klenotů známe a sledovali jsme. Druhá řada se ale tuším teprve začne vysílat, ne?
Ano, premiéra pořadu Luhačovice - Brána moravského ráje by měla být zanedlouho – 15. února.

To nesmím prošvihnout, už se těším! A na jakých akcích se bude letos spolek podílet?

Luhačovický spolek Calma

Náš předběžný program je skutečně bohatý. Těším se na program Café Calma v neděli 11. června, který jsme si vyzkoušeli poprvé vloni a který měl velký ohlas. Jde o historický minifestival náhražkové kávy, na pomezí kultury, gastronomie a výuky dějin. Návštěvníkům zde nabízíme k ochutnání desítku druhů náhražkových káv, tradiční i netradiční sladkosti ke kávě, pravou zrnkovou kávu, jsou zde ukázky pražení kávy a řada dalších zajímavostí, vše v hávu předválečné lázeňské elegance.

Ráda bych upozornila na novinku, kterou letos chystáme ve spolupráci s luhačovickými lázněmi, a tou je Piknik v bílém. Uskuteční se na Lázeňském náměstí před Vilou Lipovou v neděli 27. srpna 2017. Inspirovali jsme se velkými akcemi v bílém, které se v letních měsících pořádají v téměř celé Evropě a líbí se nám na nich, že se jich může zúčastnit opravdu každý, nejen vlastník historického kostýmu. Stačí pouze splnit podmínku jakéhokoliv svátečního ošacení v bílé barvě. Chceme se s touto akcí slavnostně rozloučit s letní sezónou. Samozřejmě, vyvrcholením je pro nás Kloboukový den coby oslava zářijových narozenin Marie Calmy Veselé, s koncertem a historickou módní přehlídkou, na který zveme na Lázeňské náměstí do Luhačovic návštěvníky v kloboucích. Letos připadne na neděli 10. září 2017. Kloboukový den se stal už i vývozním artiklem a opět se uskuteční koncem září i ve Zlíně.

Co dalšího stojí v Luhačovicích za pozornost?
Že jsou Luhačovice krásným místem k životu, vědí u nás snad všichni. Lákají krásným okolím, lázeňským parkem, architekturou Dušana Jurkoviče, Bohuslava Fuchse a řady dalších skvělých architektů i osobností Leoše Janáčka, kterou vždy v červenci připomíná vynikající hudební Festival Janáček a Luhačovice. A určitě za pozornost stojí Trasa uměleckých krmítek a budek, kterou vytváří Luhačovický okrašlovací spolek Calma.  

Jak vidno, v Luhačovicích to vskutku žije! Moc děkuji, Blanko, za příjemné povídání! Doufám, bude naše čtenářky inspirovat k návštěvě těchto milých moravských lázní.

Více na: http://www.spolekcalma.cz/index.php/cz/

Navštívit můžete i Muzeum luhačovického Zálesí:

http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/muzeum-luhacovickeho-zalesi/vseobecne-informace/

Foto: Luhačovický okrašlovací spolek Calma – s laskavým zapůjčením Blanky Petrákové

 

 

Na našem webu jste si také mohli přečíst:

Reklama