Proč?

První fáze bývá ta nejužší. Tatínek s maminkou se musí dohodnout. A tady to už někdy skřípe. Co se líbí jednomu, nelíbí se druhému.

Petr? To se nehodí k příjmení...

Pavel? Proboha, Pavel, jako ten blbeček Pavel odnaproti, nééé???

Monika? Tu taky ne, znám jednu ze školy a ta dala každýmu…!

Jakub? Ne ne, Jakubů je na každým kroku deset…

Jan? Už vůbec ne, chceš aby mu říkali Hloupej Honza?!?

…a tak bych mohla pokračovat donekonečna, rodičovskému dohadování se meze nekladou.

 

S nějakým jménem se nám většinou vybaví osoby téhož jména, které již známe. A pokud mají nějak výrazně negativní rysy, nejspíš si toto jméno neumíme představit u našeho dítěte. Jenže naše dítě je jedinečné, nemá s tím člověkem ze vzpomínek rodičů pranic společného. Ovšem je pochopitelné, že pokud nám Honza Brčko utkvěl v paměti jako naprostý idiot, tak prostě Honzíka nechci…

 

Ostatně pokud se do všeho vloží ještě prarodiče se svojí žádostí o předání nějakého úžasného rodového jména typu Alois, pak ten tanec teprve začíná.

Václav, Josef, Jiří, Karel... typická jména, která se dost často dědí z generace na generaci.

Rodina se pak stává možná soudržnější, ale co dítě?

Může mít pocit, že jeho jméno není doopravdy jeho, když se tak jmenuje celá rodina. Stejně tak ho to ale může posilovat v jeho sebevědomí, to záleží na přístupu a výchově.

Rodina se pak zákonitě dělí na nejmladší, mladší, starší, nejstarší.

V horším případě na „starej Karel“ nebo „malej Karel“.

 

Tady vzniká velmi často mezigenerační třenice, která pro těhotnou maminku rozhodně není tím pravým ořechovým. V některých případech jsou prarodiče tak zásadoví, že hrozí vyděděním. To už jsou ale extrémní případy a takových doufám není mnoho.

Jména se pak dávají natruc nebo pod tlakem silnějších budoucích prarodičů. Prarodiče by si ale měli uvědomit, že za život dítěte jsou odpovědni jeho vlastní rodiče, tedy by jim do výběru jména neměli mluvit.

 

Nakonec výběr jména je krokem velmi důležitým. Dítě s ním bude celý život žít, tak vybírejte pečlivě. A ještě pečlivěji sahejte do přihrádek s cizími či neobvyklými jmény. Pokud tedy vyloženě nechcete, aby zrovna to vaše dítě vyčuhovalo z kolektivu ostatních. Ne každé dítě je schopno to psychicky snést.

 

Zošklivit se ale dá každé jméno, i to sebekrásnější. A každé jméno zní krásně, pokud je vysloveno s láskou…..

 

A na závěr ještě žebříček těch nej nej nej jmen za leden 2006….

 

Chlapci                                                                      Děvčata

 

1. Jakub                                                                    Tereza

2. Jan                                                                         Adéla  

3. Tomáš                                                                    Kateřina

4. Ondřej                                                                    Natálie

5. David                                                                      Anna

6. Vojtěch                                                                   Karolína