5fd35f104bdd3obrazek.png
Foto: Shutterstock

Mohl byste nám popsat typického pacienta, kterému doporučíte biologickou léčbu ekzému?

Je to pacient s těžkou formou atopického ekzému (atopické dermatitidy). Většinou jí trpí od dětství a objevují se u něho celoročně recidivy a exacerbace, tedy zhoršení nebo nová vzplanutí nemoci. Systémová standardní terapie léky potlačujícími imunitní odpověď nemusí být ale u něho plně efektivní.

Záleží na věku pacienta?
Biologická léčba se používá u dospělých a dospívajících (12 až 17 let věku) pacientů. K této formě terapie jsou indikováni pacienti se středně těžkým až těžkým atopickým ekzémem dle klinických hodnotících parametrů. Od července letošního roku schválila Evropská léková agentura (EMA) užití této formy léčby i u dětí od 6 let věku. Nicméně nasazení léčby této věkové kategorii a její úhrada bude v České republice reálně možná až později (2022). 

Jak velké postižení je indikací k pojišťovnou hrazené biologické léčbě?
Biologická léčba je pojišťovnou hrazena dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy po selhání, případně nedostatečné účinnosti alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie (s výjimkou systémově podaných kortikoidů), což ale neplatí pro věkovou skupinu od 12 do 18 let. Možnost této formy léčby mají i pacienti, kteří systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace.

Jak samotná biologická léčba probíhá – jak se aplikuje, jak často musí pacient docházet?
Lék je určen pro dlouhodobou, kontinuální léčbu. Podává se formou injekcí pod kůži. Po úvodní zdvojené dávce dostává pacient každý druhý týden jednu injekci pod kůži. Doporučuje se střídat místo vpichu při každé injekci. Přípravek nesmí být aplikován do citlivé nebo poškozené kůže ani do oblastí kůže s přítomností modřin nebo jizev. Biologická léčba může být použita buď samostatně, nebo společně s dalšími, lokálně na kůži aplikovanými léky působícími na zánětlivé projevy ekzému.

Kdy pacient obvykle vidí zlepšení?
Dva až tři týdny po zahájení terapie už pozorujeme nástup účinku, tedy zlepšení kožního nálezu. Plný efekt léčby je patrný po třech až čtyřech týdnech.

Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 16 a následně pokaždé po 24 týdnech od zahájení léčby. U pacientů, u nichž nebyla po 16 týdnech léčby zaznamenána dostatečná odpověď, a tedy nedošlo ke zlepšení kožního nálezu, zvažujeme její ukončení. U některých pacientů s počáteční částečnou odpovědí se ale může stát, že se při pokračující léčbě po dobu delší než 16 týdnů mohou následně zlepšit. Pokud je nutné léčbu přerušit, mohou pacienti stále úspěšně znovu pokračovat v léčbě.

Co si pacienti, kteří jsou léčeni pomocí biologické léčby, nejvíce chválí? Jak se jim změní život? 
Biologická léčba je slibnou celkovou terapií pro léčbu těžkých případů atopického ekzému. Představuje dlouhodobou kontrolu onemocnění díky prokázané dobré účinnosti a bezpečnosti. Může výrazným způsobem zlepšit stav kůže a omezit svědění. Prokázáno je také zlepšení příznaků bolesti, úzkosti a deprese spojené s atopickým ekzémem. Redukcí svědění pomáhá zlepšit poruchy spánku, napomáhá k návratu řady běžných denních aktivit pacientů, a tak přispívá ke zlepšení celkové kvality života.

Čtěte také: