Proč ekzém vzniká, o jaké onemocnění jde?
Atopická dermatitida, jinak také atopický ekzém je chronická, neinfekční kožní nemoc. Příčinou onemocnění je geneticky daná porucha kožní bariéry a porucha imunitních mechanismů kůže. Je charakterizovaná suchostí, svěděním kůže a širokým spektrem tíže onemocnění. Je to nejčastější kožní choroba u dětí.
6008032eb29beobrazek.png
Foto: Shutterstock

Když se někdo potýká s ekzémem, má šanci, že se z něj někdy vyléčí?  
Vloha ke vzniku ekzému je vrozená, tedy je to onemocnění na celý život. Kožní projevy choroby však lze zmírnit, až zcela zhojit. Problémem je, že se střídají během života období klidu a vzplanutí kožních změn.

Co pacientovi s ekzémem nejvíce ztrpčuje život?
Nejhorším příznakem je svědění, které nutí pacienta škrábat si kůži. Vede k nespavosti, děti ve škole se nemohou soustředit na vyučování atd. Ekzémem dítěte trpí celá rodina. Atopický ekzém patří navíc do skupiny tz. atopických onemocnění. To znamená, že ekzém může vymizet, ale místo něj se objeví senná rýma nebo astma.

Jak vypadá běžná léčba ekzému a jak bývá účinná?
Vzhledem k tomu, že hlavní je porucha kožní bariéry, tj. složení tuků v povrchové vrstvě pokožky, je základem léčby pravidelné promazávání kůže, mytí kůže prostředky s přísadou olejů, omezení vlivů, které mohou kůži dráždit (vlastní pot, nošení oděvu z hrubého materiálu, nadbytečné mytí atd.).

Zánětlivá ložiska kůže s ekzémem se ošetřují místními kortikoidy a po krátké době se přechází na tzv. inhibitory kalcineurinu (takrolimus, pimekrolimus) - ty se používají dlouhodobě. Léčbu řídí kožní lékař. Další možností je světloléčba (fototerapie ultrafialovým zářením), kterou mají k dispozici kožní lékaři, nebo léčba pomocí celkových léků (kortikoidů, jiných léků ovlivňujících imunitu).
600803c2a7b63obrazek.png
Foto: Shutterstock

Alternativou je i biologická léčba. O co jde, jak byste ji přiblížila laikům?
Biologická léčba ekzému je určena pro středně těžké a těžké formy onemocnění. Je to léčba, která působí cíleně na úrovni vzniku zánětu v kůži. Proto nemá tolik nežádoucích účinků jako jiná klasická celková léčba. Není např. třeba v průběhu léčby pravidelně monitorovat jaterní a ledvinné funkce, krevní obraz apod. Sledují se zejména infekční nemoci.

Dokáže biologická léčba ekzém vyléčit, nebo ho jen účinně potlačí? Jaká je její úspěšnost?
Biologická léčba se podává dlouhodobě, předpokládá se, že je to léčba celoživotní. Proto dochází během ní k potlačení zánětu trvale. Úspěšnost je vysoká, zlepšení je udáváno u více než 80 % v porovnání se začátkem léčby.

Jak se biologická léčba aplikuje? A jak často?
Biologický lék pro léčbu atopického ekzému se aplikuje podkožní injekcí (podobně jako inzulin) v intervalu 2 týdnů.

Pro koho je biologická léčba vhodná? Proč ji nedostanou všichni pacienti?
Biologická léčba je určena pro pacienty dospělé a dospívající od 12 let a starší, ale nově také pro děti od 6 do 11 let, kteří jsou vhodnými kandidáty pro celkovou léčbu. To znamená, že u nich předcházející léčba místní nebo fototerapie nevedly ke zlepšení ekzému. Všichni pacienti, u kterých je tato léčba indikována, ji mohou dostat.
6008045cbc0e0obrazek.png
Foto: Shutterstock

Kdo je vhodným pacientem pro biologickou léčbu?
Vhodným kandidátem je dospělý nebo dospívající od 12 let, nově také dítě od 6 do 11 let se středně těžkou až těžkou formou ekzému - to určuje dermatolog pomocí škál (SCORAD, EASI). Zjednodušeně lze říci, že je ekzémem postižena nejméně pětina povrchu těla.

Kde je možné biologickou léčbu získat, nebo se o ní alespoň informovat?
Biologickou léčbu je možné získat v Centrech biologické léčby, která jsou dnes již nejen ve velkých nemocnicích, ale také u některých privátních dermatologů, kteří mají s léčbou biologiky zkušenosti, a kteří mají zvláštní smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Lze je najít např. na webu www.dermanet.cz.

Čtěte také: