Foto: Shutterstock
Ekzém je soupeř na celý život. Jak boj s ním nově změnila biologická léčba?

Biologická terapie atopické dermatitidy je léčba přesně cílená. Zasahuje přímo do imunitních a zánětlivých dějů, které vedou k rozvoji onemocnění. Neovlivňuje imunitu celkově jako klasické imunosupresívní preparáty a nemá závažné vedlejší nežádoucí účinky.

Je vhodná pro každého? Třeba i pro děti?
Je vhodná pro pacienty s těžkou formou onemocnění, od letošního roku je schválena i pro děti od 12 let.

Dá se vyjádřit nějak v procentech, kolik pacientů s ekzémem by mohlo mít na tuto léčbu nárok? 
Asi 10 procent.

Hradí biologickou léčbu pojišťovny?
Biologická léčba atopické dermatitidy je hrazena dospělým pacientům s těžkou formou onemocnění po selhání alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie nebo u pacientů, kteří systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace. Je dále hrazena dospívajícím pacientům od 12 let věku do dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupná systémová léčba (fototerapie, balneoterapie) nevedly ke kontrole onemocnění.

Jaké je mezi pacienty povědomí o biologické léčbě?
Biologická léčba atopické dermatitidy je k dispozici v České republice od roku 2019. Na rozdíl od pacientů s těžkou psoriázou, kteří mohou být léčeni biologiky již řadu let, dostávají pacienti s atopickou dermatitidou informace teprve v posledním roce. Biologická terapie atopické dermatitidy začíná vstupovat do povědomí pacientů.

Kde by měli pacienti hledat informace o možnostech léčby?
Informace by měli pacienti hledat zejména u svého dermatologa, který je odešle do specializovaného centra, pokud trpí těžkou formou onemocnění a splňují indikační kritéria.

Foto: Shutterstock

Co rozhodne o tom, zda přijmou specializovaná centra pacienta do péče?
Specializovaná centra přijímají pacienty s těžkou formou onemocnění na základě doporučení dermatologů.

Kolik takových center v republice je?
25.

Jak je to s dermatology, jsou proaktivní v tom, aby se jejich pacienti zajímali o možnost této moderní léčby?
Domnívám se, že dermatologové sami pacienty s těžkou formou onemocnění na nové terapeutické možnosti upozorňují, a své pacienty do center odesílají.

Co byste poradila pacientům, jak se mají svého dermatologa na možnost biologické léčby zeptat?
Atopická dermatitida je onemocnění velmi časté a tato nová léčebná metoda je určena pro pacienty se závažnou formou onemocnění. Pacienti s mírnějšími projevy onemocnění jsou léčeni zejména lokální terapií, promazávají kůži emoliencii, používají kortikoidní či imunomodulační krémy a masti, docházejí na fototerapii. Každý dermatolog je o nových možnostech léčby informován a konkrétnímu pacientovi na přímý dotaz vysvětlí, zda je jeho onemocnění natolik závažné, že vyžaduje systémovou terapii.