Mnoho z nás má zafixováno, že pojem bio rovná se potravina vyšší kvality. Význam tohoto slova je ale mnohem hlubší. Jeho hlavní podstatou je především udržitelné hospodaření respektující životní prostředí – k tomu se však váže řada norem a důkladných kontrol.

„Aby mohla být potravina považována za bio, musí alespoň 95 % jejích zemědělsky získaných surovin pocházet z ekologické produkce,“ vysvětluje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest.

eko

Pozor na pesticidy

Většině lidí se v souvislosti s ekologicky šetrným zemědělstvím vybaví používání umělých hnojiv a pesticidů. Pro ekofarmáře jsou ale tato témata naprostým tabu. I oni ale mají možnost ochrany proti chorobám a škůdcům – z obrovského množství různých pesticidních látek jich mohou využívat rovnou celých 26. Jedná se o různé rostlinné oleje či výtažky, feromony a včelí vosk. Povolenou „chemií“ je například i síra, která se používala již v dávné minulosti.

Živočišná produkce

Živočišná výroba je kapitolou, ve které se dbá především na kvalitní životní podmínky a celkovou pohodu zvířat. „Hlavním cílem je dopřát chovným zvířatům dostatečný prostor a co nejvíce zohlednit jejich přirozené potřeby a chování. Důležitý je i výběr plemen odolných vůči místním podmínkám. To, spolu s posilováním přirozené imunity zvířat, minimalizuje riziko nemocí,“ dodává Hana Hoffmanová.

Hana Hofmannová dTest

Co musí být uvedeno na obalu bio potravin?

  • označení, že se jedná o bio
  • povinný evropský symbol
  • číslo kontrolní organizace, která na dané potraviny dohlíží
  • původ zemědělských složek obsažených ve výrobku
  • v případě českých výrobků zákonný symbol, tzv. biozebra

Bez chemie?

Podle zákona by se biopotraviny měly vyrábět zejména tradičním způsobem (tedy za pomoci biologických, mechanických a fyzikálních postupů). S tím souvisí výrazné omezení přidávání různých chemických látek. Oproti běžným potravinám, kam smí výrobci přidávat více než 330 aditiv, jich biovýrobci mají k dispozici pouze 55. Patří sem především látky přírodního původu, tedy například rostlinné zahušťovací gumy a organické kyseliny. Striktní omezenost platí na používání barviv (povoleno je pouze rostlinné uhlí a annato, a to jen v případě výroby speciálních druhů anglických sýrů). Éčka jako glutaman sodný nebo náhradní sladidla jsou úplným tabu. Další zákaz platí pro ionizační záření, které zvyšuje trvanlivost jednotlivých produktů.

srdce

Pozor na záměnu!

Ten, kdo vyrábí výhradně v bio kvalitě, nemá co pomíchat, a má tak vyhráno. Naopak výrobcům, kteří ve svém podniku připravují mimo biopotravin také ty běžné, klade legislativa do cesty řadu překážek. Výroba obou druhů za žádných okolností nesmí probíhat ve stejné chvíli, při přechodu z jedné výroby na druhou je nutné důkladně vyčistit výrobní linku a velký pozor se musí dávat samozřejmě také při balení a skladování hotových výrobků.

Jak si vedou biopotraviny v průzkumech?

Podle šéfredaktorky časopisu dTest Hany Hoffmanové průzkumy ukázaly, že dvě třetiny zákazníků biopotraviny nakupují jako zdravější alternativu. Zbytek je kupuje z důvodu lepší chuti a ekologického přesvědčení. Hoffmanová dále uvádí, že testy prošlo od roku 2011 již 43 potravin. Co se týče kvality, nedostatky se jim téměř vyhnuly. Horší to bylo s výsledky slibovaného podílů důležitých složek. Nedá se jednoznačné říct, že by potraviny bio produkce chutnaly lépe. Jedna třetina testovaných potravin prošla testem na pesticidy, které byly v několika případech (u medu, dětské přesnídávky a extra panenského oleje) bohužel pozitivní. Největším rozdílem mezi běžnými a ekologickými produkty je jejich cena. Ta bývá u bioproduktů až dvojnásobná.

Foto: YouTube, Shutterstock

Čtěte také:

Reklama