Podle zkušeností bilingvních párů, je pro dítě zcela automatické, že se naučí snadno dvěma jazykům. Jak ale na takové učení dětí reagují psychologové, to jsme zjišťovali u doktorky Zdeňky Sládečkové.

Většina bilingvních párů se shodne na tom, že naučit děti oběma jazykům nebyl při výchově nejmenší problém. Za všechny jeden příklad...

Paní Zdenka si vzala Kazacha

Paní Zdenka si vzala muže z Kazachstánu. Odjela tam studovat a našla zde lásku... „Manžel je cizinec, pochází z Kazachstánu. Když jsme se vzali, žili jsme a pracovali asi rok a půl v jeho vlasti, teď ale bydlíme v Česku,“ vzpomíná Zdena. „Jsme spolu dvanáct let a máme dvě děti, dvanáct a deset let. Obě děti mluví plynně oběma jazyky, a sice proto, že manžel s nimi od začátku mluvil jen ve svém jazyce a já v našem. Myslím, že nemá smysl něco děti učit, stačí dělat, že neslyším, až mi nakonec odpoví v jazyce, ve kterém jsem se jich ptala. Mluví perfektně, jediné, co je učíme, je gramatika a čteme s nimi pohádky v obou jazycích. To je baví.“

Asi vás zajímá, jak manželé komunikují mezi sebou. „Manžel na nás mluví svým rodným jazykem a já na něj česky. Děti mu odpovídají v jeho jazyce, takže ta cizí řeč je vlastně pořád přítomná. Manžel sice česky umí, ale velmi lámaně. Ne že by neměl talent na jazyky, ale čeština mu moc nejde, daleko lépe umí anglicky,“ říká Zdena.

rodiče

Názor psychologa

Co si o bilingvní rodině a vedení dětí k oběma jazykům myslí odborníci, na to jsem se zeptal psycholožky Zdeňky Sládečkové.

Je správné vést děti v bilingvních rodinách k oběma jazykům?
Určitě ano, protože dítě inhaluje oba dva jazyky zcela spontánně. Je to pro něj obrovská výhoda do budoucna. Naučí se vlastně dva jazyky bez jakéhokoli učení.

Kdy a jak s tím začít?
Vůbec to není potřeba nějak dramaticky řešit. Ideální cesta je taková, že každý z rodičů mluví na dítě svým jazykem. Většinou neumíme jazyk svého partnera dokonale a nechceme, aby dítě inhalovalo naše chyby. Aby se dítě naučilo jazyk dobře, tak je přirozené, aby se ho učilo od rodilého mluvčího.

Nemá pak dítě problém oba jazyky od sebe odlišit?
Ze začátku to moc odlišit neumí, co je jeden jazyk a co druhý, ale jak se vyvíjí, je schopné spontánně přecházet z jazyka do jazyka podle toho, kdo na něj mluví. Časem s tím pak nemá nejmenší problém. Je to trochu podobné, jako když mluvíte různými nářečími. Člověk, který se narodil na Moravě, pak se odstěhoval do Prahy, také na Pražáky mluví jinak než na Moraváky.

Přes to, jsou potřeba u dětí nějaké speciální schopnosti? Každý jsme nadaný na něco jiného, někomu jde matematika, někdo má výtvarný talent, další člověk je rozený polyglot...
Není potřeba žádné speciální nadání na jazyky. Od přírody je dána dispozice k dorozumívání, u zvířat jsou to skřeky, u lidí je to řeč. Schopnost mluvit máme tedy přirozenou a v dětství se naučíme komunikovat tak, jak nás to vidíme ve svém okolí. Proto se třeba nemá na děti šišlat.

PhDr. Zdeňka Sládečková

Zdeňka Sládečková

poradenská psycholožka

Kam dál?

S doktorkou Sládečkovou...

Reklama