Režisér Petr Lokaj v posledních letech oslovil tři sochaře, jejichž tvorba výrazně ovlivňuje současnou atmosféru ve výtvarném umění. V roce 2005 vznikl dokument o Olbramu Zoubkovi nazvaný Nohama na zemi, hlavou ke hvězdám. O rok později v dokumentu Něžná agrese představil televizním divákům rodáka z Hradce nad Moravicí Kurta Gebauera. Dnes přichází s portrétem Stefana Milkova. „Milkov má blízko k našemu regionu,“ uvádí Vladimír Štvrtňa z Ostravské České televize, „naposledy bylo jeho jméno zmiňováno v souvislosti s instalací artefaktu Brána s kyvadlem na náměstí v Havířově.“

„Dokument je členěn do kapitol, které vycházejí z biblických podobenství zpracovaných Stefanem Milkovem ve formě sloupořadí v galerii Zlatá husa,“ dozvěděli jsme se dále od dramaturga Vladimíra Štvrtni.

Všechna témata jako by zastupovala významnou etapu či rozhodnutí v sochařově životě...

Vyhnání z ráje symbolizuje všechno, co je v zájmu tvorby třeba obětovat,“ vysvětluje Štvrtňa.

Abrahám a Izák evokuje vztah otce a syna, ale v širším kontextu také význam rodinného původu a zděděných talentů.“

Zápas Jákoba s Andělem symbolizuje hledání vlastního vyjádření. Milkov na tomto místě uvádí význam jeho vlastních dětských kreseb, které mu v dospělosti pomohly nalézt svébytné tvarosloví pro vyjádření uměleckého záměru."

„Kapitola s názvem David a Goliáš zmiňuje vystoupení skupiny Tvrdohlaví, význam jejího účinkování při formování jednotlivých výtvarných proudů z konce osmdesátých let až k současnému hodnocení jednotlivých členů.“

„Příběh Jonáše vytváří prostor pro úvahu nad osudem soch a plastik na veřejných prostranstvích.“

„Pochybnosti o smyslu zvolené cesty, konfrontace s dalšími zájmy a hodnotami, které s přibývajícím věkem vnímá jinak, tyto úvahy nacházejí místo v kapitole Daniel v jámě lvové.“

„Sedmý pilíř nese ve své hlavici reliéf Zuzana a starci, jakési resumé o umění – této žárlivé milence, která hodně dává, ale také si od svého tvůrce mnohé vezme.“

Dokument Sedmero pilířů Stefana Milkova uvidíte v sobotu večer, 11. října 2008 ve 22.00 hodin na ČT2.

Více na sebe prozradí Stefan Milkov v sobotu. Informace o tomto sochaři můžete nalézt na internetových stránkách:

www.tvrdohlavi.cz
www.stefanmilkov.com

Když jdete po ulici, všímáte si soch? 

Reklama