Doby, kdy si velká část dospělé populace myslela, že droga je „takovej ten velkej pes“, jsou už dávno pryč. Drogy jsou součástí společnosti a setkání s nimi není zdaleka výsadou jejích okrajových skupin. Zkušenost s drogou mají i žáci základních škol a málokdo se u nás dožije osmnáctého roku, bez toho, že by nějakou – byť „jen“ marjánku – okusil. Do osidel závislosti se lapají další a další děti a mladí lidé, aniž by to jejich okolí (alespoň zpočátku, ale někdy i dost dlouhou dobu) pozorovalo. Existují ale některé signály, které by měly rodiče narkomana upozornit na to, že něco není v pořádku. On také dost často tyto signály vysílá (polovědomě nebo podvědomě) v naději, že mu bude podána pomocná ruka z pasti, z níž sám vyklouznout nedovede.
Možná je droga nablízku vašeho dítěte, jestliže:
- náhle ztrácí zájem o koníčky, kterým se dosud věnovalo
- ztrácí na výkonnosti ve škole nebo v práci (zhoršený prospěch, absence…)
- projevuje se agresivně, nebo se naopak uzavírá do sebe
- změní přátele a způsob trávení volného času, chodí pozdě domů
- má problémy se vztahy s lidmi, se kterými to dřív klapalo
- ztrácí na hmotnosti, občas vypadá malátně, nebo má naopak „záchvaty“ hyperaktivity
- nosí dlouhé rukávy a nohavice i v létě a odmítá se před vámi svléknout
- z vašeho bytu se najednou ztrácejí cenné předměty, peníze apod.

Jak reagovat?
V žádném případě nepropadejte panice, nevyhazujte potomka z bytu, neobviňujte nikoho (dítě, partnera ani sebe), ale snažte se problém řešit. Nejlepší je vyhledat co nejdříve odbornou pomoc v některém z protidrogových center. Nesnažte se dotlačit dítě za odborníkem násilí, pokud nebude chtít samo se svou závislostí něco dělat, nelze doufat ve vyléčení.

Jak tomu všemu předejít?
Věnujte se svému dítěti. Nejenom, když je sladkým miminkem. Snažte se mu věnovat alespoň nějaký čas denně, mluvte s ním, poslouchejte jeho názory, vyslyšte jeho problémy. Žádné téma by nemělo být tabu. Učte je samostatnosti a odpovědnosti za sebe. Střezte se „opičí lásky“ v podobě přehnané pozornosti a neustálého kontrolování a ovlivňování. Nekupujte si u dítěte „odpustky“ za nezájem v podobě peněz a věcí. Snažte se vychovávat jej v harmonickém rodinném prostředí.

Chcete-li vědět o této problematice víc, podívejte se třeba na drogový informační server.