Kdo vás může na rehabilitaci poslat?

O tom, jestli máte nárok na fyzioterapeutickou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou, rozhoduje váš ošetřující lékař. Předepsat ji může na základně vlastního uvážení nejen praktický lékař či pediatr, ale také ambulantní specialisté. Například neurolog nebo ortoped.

642bfab971bfbobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Co hradí zdravotní pojišťovna?

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené například:

 • reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech),
 • měkké techniky,
 • mobilizace páteře a periferních kloubů,
 • léčebná tělesná výchova (a to i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy, dále speciální techniky vycházející z pohybového vývoje člověka apod.),
 • elektroléčba,
 • magnetoterapie,
 • léčebný ultrazvuk,
 • kineziologické vyšetření,
 • vodoléčebné procedury aplikované na končetiny – tedy např. vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, subakvální masáže nebo střídavé skotské střiky.

Co vám pojišťovna z veřejného zdravotního pojištění naopak neuhradí, to jsou například klasické masáže (celotělová i částečná), masáže lávovými kameny nebo perličkové koupele.

Jak často máte na rehabilitaci nárok?

O četnosti návštěv fyzioterapeuta a způsobu rehabilitace rozhoduje ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta. „Neexistuje omezení, které by uvádělo, kolikrát za rok je možné poukaz konkrétnímu pacientovi vydat,“ podotýká Právní poradna pro pacienty Férové nemocnice, což je projekt Ligy lidských práv.

Co je ale pevně stanoveno, to je maximální počet opakování jednotlivých hrazených procedur. „To určuje frekvenční omezení poskytovaných výkonů, které je dáno Seznamem zdravotních výkonů. Seznam zdravotních výkonů je obsahem vyhlášky Ministerstva zdravotnictví v platném znění,“ uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna a zmiňuje i příklady frekvenčního omezení.

 • Reflexní masáž (výkon 21713), která má dobu trvání 30 minut, lze vykázat 1x za den a 10x za čtvrtletí.
 • Komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001), které má dobu trvání 45 minut, lze vykázat pouze 1x při zahájení kinezioterapie.
 • Kontrolní kineziologické vyšetření (výkon 21003), které má dobu trvání 20 minut, lze vykázat 1x za den a 4x za čtvrtletí.
 • Fyzikální terapie II (kód 21113), což je například elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, přístrojová lymfodrenáž, parafín, podtlakové přístroje či terapie TENS, kdy délka výkonu trvá 15 min, lze vykázat 2x za den.

Nezapomeňte se objednat včas

Platnost poukazu, který vám lékař vystaví, je 7 dní. Po jejich uplynutí už ho využít nelze. Neznamená to ale, že by vás do týdne musel fyzioterapeut vidět a poprvé ošetřit. „Ačkoli má poukaz sedmidenní platnost, neznamená to v praxi, že hned musíte začít rehabilitovat. Je běžné, že vás na fyzioterapii na odborném pracovišti objednají s časovým odstupem od vystavení. Poukaz je do 7 dnů třeba uplatnit,“ vysvětluje Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Ne vždy musíte objednávku učinit osobně, někde je to možné také po telefonu či elektronicky. Poukaz následně odevzdáte při první fyzické návštěvě v objednaném termínu. Je ale důležité, aby byl poukaz vyplněn lékařem správně a se všemi náležitostmi. Pokud ne, může vás k němu fyzioterapeut poslat pro doplnění údajů. Sám to udělat nesmí, pojišťovna by mu pak výkon neproplatila.

Co je také důležité, je ověření, zda má dotyčný fyzioterapeut či pracoviště smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Zdroj informací: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Férová nemocnice Ligy lidských práv

Čtěte také: