Není to vždy jednoduchý život, když má člověk nemocné srdce. Dnešní medicína už ale naštěstí pokročila natolik, že i lidé s implantovanými přístroji v srdci mohou žít bez větších omezení. A velkou zásluhu na tom má služba Home Monitoring nebo také domácí monitoring...

biotronik

Tento systém důvěrně zná také Jan Šafář z Jižních Čech, který před několika lety prodělal šestkrát oběhovou zástavu. Lékaři mu do srdce implantovali přístroj s funkcí domácího monitoringu. „Samozřejmě jsem měl zprvu obavy, je to něco cizího v těle, nevěděl jsem, jak to přijmu. Ale ten pocit jistoty, že o mně pan doktor každou chvíli ví, že kdyby se něco dělo, můžu se s ním okamžitě spojit, mi dodává jistotu. Jsem přísně sledovaný, ale k doktorovi kvůli tomu často nemusím,“ říká pan Šafář.

A to je největší výhoda služby Home Monitoring: lékař může díky tomuto systému kdykoliv a kdekoliv sledovat své pacienty s kardiostimulátorem a defibrilátorem, zjistit si diagnostické údaje i technické údaje o stavu implantátu, a rychle tak reagovat na změny v anamnéze pacienta.

srdce

Přístroj přenáší zprávy lékaři

A jak vlastně systém funguje? Pacient má doma navíc přenosné zařízení CardioMessenger, které přenáší zprávy o jeho stavu přímo lékaři. Home Monitoring je koncipován tak, že si pacient může tento CardioMessenger večer položit na noční stolek, nemusí ho mít stále u sebe. Data přenášená večer obsahují všechny důležité stavy a informace o vývoji stavu pacienta v průběhu dne, takže se nic neztratí. Lékař si pak může kdykoliv a kdekoliv zobrazit data pacienta prostřednictvím zabezpečeného osobního připojení na internet. Pacienti samozřejmě i nadále docházejí na kontroly k lékaři, avšak potřeba a počet ambulantních kontrol se výrazně snižuje.

V České republice byl systém sledování srdce na dálku Home Monitoring uveden v roce 2004 a v současné době je díky němu sledováno více než 2300 pacientů na 20 kardiologických pracovištích.

srdcesrdce

Domácí monitoring funguje prostřednictvím mezinárodní mobilní sítě společnosti T-Mobile a jejích partnerů, centrála služby je střediskem pro zpracování dat vybaveným technologií IBM a softwarem Biotronik a k dispozici je od konce roku 2000. Celosvětově používá Home Monitoring 5300 klinik. Tento systém se ukázal jako velmi spolehlivý a v roce 2010 byl v Berlíně oceněn prestižní mezinárodní cenou za vynikající služby zákazníkům Customer Service Leadership Award.

Nový defibrilátor pro použití v prostředí magnetické rezonance

Společnost Biotronik také vyvinula srdečníh defibrilátor Lumax 740, který je jako jediný na světě způsobilý pro použití v prostředí magnetické rezonance. Až dosud pacienti s implantabilním defibrilátorem (ICD) nemohli podstupovat vyšetření magnetickou rezonancí navzdory tomu, že toto vyšetření má zásadní význam pro diagnostiku a léčbu pacientů se závažnými onemocněními, jako je rakovina, cévní mozková příhoda a další neurologická a ortopedická onemocnění.

Možnost použít vyšetření magnetickou rezonancí je velmi důležitá při zobrazování měkkých tkání a bude mít ještě větší význam v budoucnosti. Magnetická rezonance se vyznačuje vysokou kvalitou obrazu a pacient při ní není vystaven záření.

srdce

Celosvětová populace pacientů, kteří potřebují implantabilní defibrilátor, roste rychlostí asi 10 až 15 procent ročně. Také potřeba vyšetření magnetickou rezonancí se zvyšuje přibližně o 10 % za rok. Narůstající počet pacientů, kteří potřebují implantabilní defibrilátor, a zvyšující se  potřeba vyšetření magnetickou rezonancí má za následek 50-75% pravděpodobnost, že pacient s implantovaným defibrilátorem bude v průběhu životnosti svého implantovaného přístroje indikován k vyšetření magnetickou rezonancí.

I tento defibrilátor má v sobě propracovaný systém nepřetržitého sledování stavu pacientova srdce na dálku Home Monitoring. Pacienti vědí, že díky domácímu monitoringu mohou lékaři sledovat jejich stav nepřetržitě a to zvyšuje jejich psychickou pohodu.

biotronik

Reklama