K šokujícímu závěru dospělo výroční shromáždění Šovinistického hnutí (ŠH), které se konalo v minulých dnech v Praze. Funkce ženy ve společnosti je při stávající technické nedokonalosti lidstva stále nenahraditelná.

man

Ve středu 18. ledna 2012 skončilo v Pražském kongresovém centru týdenní výroční zasedání Šovinistického hnutí (ŠH). Za pozornosti médií zde přední čeští i zahraniční šovinisté probírali uplynulý rok a úspěchy na poli pronikání šovinistického myšlení do společnosti na kulturní, politické i technické úrovni.

Se svými referáty vystoupili například...

  • John Bill Gregorick, předseda Mezinárodního dozorčí rady ŠH
  • Jacques Bouter, místopředseda a tiskový mluvčí francouzské organizace Le Chauvin
  • Ing. Jaroslav Petr, místopředseda ŠH Čech a Moravy
  • a mnoho dalších...

Ze shromáždění vzniklo pro šovinisty nepříliš uspokojivé resumé: Funkce ženy ve společnosti je při stávající technické nedokonalosti lidstva stále nenahraditelná. Zejména na poli biologickém, konkrétně v reprodukční oblasti. Dále pak hrají ženy nezastupitelnou roli i v rodinném soužití, kde plní nezastupitelné funkce v oblasti sexuálních služeb mužům, péče o potomky a technického zajištění chodu domácností. V budoucnosti je potřeba poukázat na hlavní viníky a chyby systémově odstranit.

K těmto závěrům jsme udělali krátký rozhovor přímo s místopředsedou francouzské organizace Le Chauvin, panem Jacquesem Bouterem.

Kde je, podle vás, hlavní příčina v rezoluci zmiňovaných chyb?
Vědci se zaměřuje na nepodstatné nebo méně podstatné dílčí problémy, namísto toho, aby se zabývali trvalým prospěchem mužů. Samozřejmě je to způsobené i politickým tlakem proženských organizací a primitivismem zakořeněným ve společnosti již historicky.

Není snad moudré obracet se k historii pro poučení?
To jistě moudré je, ale jde o to poučit se z chyb, nikoli je stále opakovat. Když to zobecním, všichni víme, jak špatně dopadly jakékoli matriarchální systémy. Přesto se v soudobé společnosti role muže jakožto vůdčí osobnosti bagatelizuje. Čili k tomu, abychom mohli prosadit naše myšlenky a oprávněné požadavky, je nutné nejprve zamezit pronikání ženského elementu do vrcholné politiky a na přední místa ve společnosti. Následně můžeme uvažovat o nahrazení ženského principu technikou.

Jestli tomu dobře rozumím, měly by být ženy ze společnosti podle šovinistů zcela vyloučeny a ženství zrušeno?
To je samozřejmě nesmysl. Buďme lidští. Ženy by měly mít v budoucnu rezervace či žít v uzavřených enklávách, do kterých by muži mohli kdykoli zavítat pro potěšení oka i těla. Ale zcela pragmaticky a prakticky by měly veškeré jejich funkce být nahraditelné. A nyní mě omluvte, nerad bych zmeškal raut.

Čtěte náš šovinistický koutek...

Nečtěte konkurenční feministický koutek...

Reklama