Už brzy nás, chodce, čeká povinnost nosit za snížené viditelnosti reflexní prvky. Co přesně to znamená v praxi a na co se připravit, nám prozradil tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky kpt. Bc. Jozef Bocán. 

Od kdy jsou chodci povinni nosit reflexní prvky?

Novelu zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která toto upravuje, již schválila Poslanecká sněmovna i Senát Parlamentu ČR a podepsal prezident ČR. Úprava tedy bude účinná po jejím zveřejnění ve sbírce zákonů.

bocanKde všude by měli chodci reflexní prvky používat?

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Existují nějaké výjimky?

Podmínky jsou stanoveny ustanovením výše.

Vztahuje se povinnost označení reflexními prvky i na zvířata?

Zákonná úprava se týká chodců, nikoliv zvířat.

Je dané, kdy je chodec povinen nosit reflexní prvky? Například od určité hodiny? Pokud ne, nemůže se stát, že dojde ke sporům, že například ještě není tak moc snížená viditelnost?

Podmínky jsou stanoveny tak, jak je uvedeno výše. Tato úprava má za cíl především působit preventivně na chodce a pozitivně tak přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Chodci jsou tak motivováni přijmout zodpovědnost za své chování a svou vlastní bezpečnost.

Na které části těla je nejlepší reflexní prvky nosit?

Ideální je umístění například standardního reflexního pásku buď na zápěstí ruky na straně přivrácené do vozovky, nebo například na nohu, ideálně nad kotník nohy na straně přivrácené do vozovky.

Je dané, jaké reflexní prvky musí chodec mít?

Konkrétně toto stanoveno není. Je důležité, aby byl splněn účel této zákonné úpravy a chodec byl tedy v provozu pro ostatní jeho účastníky dostatečně viditelný.

led

Reflexní oblečení a takzvané čelovky, ideální vybavení pro běžce i chodce. Zdroj foto: Led Lenser

Jak je to s dětmi? Kdo nese zodpovědnost, případně jaký hrozí rodičům trest za dítě bez reflexních prvků?

Analogicky tak, jako v jiných případech, je zodpovědnost na straně rodičů. Tato úprava nemá primárně za cíl sankcionování chodců. Samozřejmě, pokud zákon stanoví nějakou povinnost, musí nutně stanovit i sankci za její porušení. Chodci, který tuto povinnost nesplní, může být v blokovém řízení uložena pokuta až do 2000 Kč.

Bude existovat doba „hájení“, respektive řešení domluvou?

Jak již bylo několikrát řečeno, primárně skutečně nejde o udělování pokut.

Policisté se problematice viditelnosti věnují již několik let velice intenzivně v rámci běžného výkonu služby i v rámci preventivních aktivit bez ohledu na zákonnou úpravu. V loňském roce jsme ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva dopravy spustili preventivní projekt nazvaný „Vidíme se“. Máme 250 tisíc reflexních pásků, kterými jsou policisté vybaveni a které rozdávají během běžného výkonu služby chodcům. Podařilo se nám také ve spolupráci s partnery zajistit reflexní tašky určené pro seniory a v rámci dopravně bezpečnostních akcí ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů rozdáváme reflexní vesty spolujezdcům ve vozidlech.

Jak velký je rozdíl ve viditelnosti pro řidiče mezi chodcem s reflexními prvky a bez nich?

Rozdíl ve viditelnosti je dobře patrný v sekci věnující se této problematice na stránkách BESIP Ministerstva dopravy na www.ibesip.cz. Záleží například i na barvě oblečení, nicméně obecně lze říci, že se pohybuje v desítkách až stovkách metrů.

Pokud doteď srazil řidič za snížené viditelnosti chodce, kterého viděl až na poslední chvíli, jak se tento čin posuzoval a co řidiči hrozilo? Byl vždy pouze řidič viníkem?

Každá dopravní nehoda je posuzována přísně individuálně. Vždy je nutné posoudit konkrétní okolnosti dopravní nehody. I případný hrozící trest pro řidiče je mimo jiné závislý na míře zavinění a také způsobené škodě a případné újmě na zdraví.

Mění se nějak posuzování viny a trestu u takové nehody s novou povinností chodců nosit reflexní prvky?

Samozřejmě, pro chodce zákonem stanovená povinnost být za snížené viditelnosti v konkrétních případech (viz výše) označen reflexním prvkem, přenáší část zodpovědnosti na samotné chodce. Ale každá dopravní nehoda se posuzuje individuálně.

Čtěte také:

Reklama