Jaro je tu, teploty se derou vzhůru a z půd snášíme svá pavučinami zavátá kola. Víte, jak mají být vybavena a za co vám mohou policisté dát jako cyklistovi pokutu?

Já jsem si myslel, že vím, ale pro jistotu jsem vlezl na stránky Policie ČR, a tam našel následující informace.Nezapomeň, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná

součást povinného vybavení. Cyklista mladší patnácti let je povinen používat cyklistickou

přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

 

 

Tyto části jsou povinné pro každé jízdní kolo:

 

 

1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy

2. přední odrazka bílé barvy

3. zadní odrazka červené barvy

4. oranžové odrazky na obou stranách pedálù

5. oranžové odrazky na paprscích kol

6. zaslepení konců řidítek (zátkami)

7. zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii

8. matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené

 

 

Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo dále vybaveno:

 

9. vpředu světlometem bílé barvy

11. zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie)

10. vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy

 

Na jízdním kole bez předního osvětlení se za snížené viditelnosti (déšť, mlha) nesmí jet na silnici.

V těchto případech můžeš kolo jen vést a pak pro tebe platí stejná pravidla jako pro chodce.

 

Doplňkové vybavení jízdního kola

Je-li kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat

bezpečnost jízdy. Do povinné výbavy jízdního kola již nepatří blatníky, dokáží však ochránit obličej

i oděv před blátem nebo jinými nečistotami. Rovněž zvonek a účinný kryt řetězu, které také nepatří

do povinného vybavení kola, doporučují policisté z hlediska vlastní bezpečnosti i nadále používat.

 

Informace pro rodiče!

 

Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě

vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo musí být vybavena zařízením spolehlivě je nahrazujícím

(např. elektronický nosič takové informace, který je pevně spojen s rámem jízdního kola). Jízdní

kolo může být dále vybaveno pomocným sedadlem pro dítě s pevnými podpěrami pro jeho nohy.

Dále může být kolo vybaveno pomocným motorkem, ale pouze při splnění podmínek daných podle

příslušného zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč je správné vybavení jízdního kola důležité pro tvoji bezpečnost?

 

Brzdy: umožňují ti v případě potřeby zpomalit nebo rychle zastavit

Zvonek: slouží ti k včasnému upozornění ostatních účastníků silničního provozu na možné nebezpečí

Kryt řetězu: chrání tě před zachycením oděvu a případným pádem z kola

Přední bílé světlo: svítí ti na cestu za snížené viditelnosti a zároveň tě i z dálky zviditelňuje

Zadní červené světlo: činí tě dobře viditelným zezadu

Přední bílá a zadní červená odrazka: za snížené viditelnosti tì zvýrazňují jak zepředu, tak zezadu

Oranžové odrazky na paprscích kol: zvýrazňují tě z boku

Oranžové odrazky na pedálech: jsi dobře viditelný zejména pro řidiče, kteří tě zrovna předjíždějí

Zdroj elektrického proudu: zajišťuje svítivost předního světlometu a zadní svítilny

Blatníky: ochraňují tvůj obličej a oblečení před znečištěním

 

Připomeň a nezapomeň že, …

1) Před jízdou musíš u jízdního kola zkontrolovat:

utažení matic a šroubů u kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, zda je řetěz napnutý a promazaný a zda jsou čisté odrazky

2) Vidět a být viděn je velice důležité, proto:

vždy a včas použij osvětlení jízdního kola

si oblékej pestré oblečení a používej fluorescentní a reflexní doplňky

3) I jako cyklista jsi řidič, proto :

při jízdě nikdy nejez, nepij, nekuř a netelefonuj, raději se plně věnuj řízení, vždy používej cyklistickou přilbu, respektuj zákaz požívání alkoholu, dodržuj pravidla silničního provozu a chovej se tak, jak bys chtěl, aby se chovali ostatní k tobě


Tak jak, můžete vyrazit, nebo jako já porušujete předpisy tím, že nemáte povinné odrazky?

Reklama