5f7efdd1a6f18obrazek.png
Foto: Shutterstock


„Zatímco pozůstalý manžel má i bez závěti zpravidla zajištěno dědictví, nesezdaný partner v případě absence závěti může zůstat naprosto bez prostředků,“
říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Pozůstalost je totiž v první dědické třídě dělena jen mezi děti a manžele zůstavitele. „Pokud spolu mají nesezdaní partneři potomky, pak partner nebude mít šanci dědit, protože jedinými zákonnými dědici budou jen a pouze děti zůstavitele – bez ohledu na to, jak dlouho spolu partneři žili,“ upozorňuje advokát Pavel Strnad. „Může se zdát, že jediným řešením je manželství, ale pro to, aby člověk měl správně vyřešený majetek a případné dědictví, není manželství třeba. Dlouholeté zkušenosti s právní ochranou majetku ukázaly, že nejdůležitější je jeho aktivní správa po celý život. Vztahy i majetek se totiž vyvíjí a mění a dlouhodobá zodpovědnost k majetku i k nejbližším je nutná u každého z nás,“ dodává.

Při sestavování závěti nebo jiného ze způsobů, jak vyřešit dědictví s cílem dobře právně ochránit svůj majetek, je třeba ale neopomenout tzv. nepominutelné dědice, kterými jsou děti. Jedná se o dědice, kteří mají vždy dostat zákonem stanovený povinný díl. Ten je minimálně tři čtvrtiny u nezletilých a jedna čtvrtina zákonného dědického podílu u zletilých dětí. Vydědit totiž je lze jen ze zákonných důvodů. Mezi ně ze zákona patří odsouzení nepominutelného dědice pro trestný čin, spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli v nouzi (peněžité, při nemoci nebo úrazu), neprojevování opravdového zájmu či vedení trvale nezřízeného života (hazardní hry, závislost na drogách či alkoholu). Vydědění není v žádném případě snadná věc a v mnohých případech končí bez právních účinků.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:
Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření.

Více informací na Pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:
Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini.

Více informací na Ak-ps.eu.

Reklama