Některým důchodcům hrozilo, že by od 1. ledna 2008 mohli zůstat bez peněz ze svých důchodů. Poslední den roku 2007 totiž skončila platnost některých občanských průkazů, vydaných do 31. prosince 1998. Většina seniorů si ale starou občanku ještě nevyměnila a pracovníci České pošty jim bez platného průkazu totožnosti nesmějí peníze vydat.

Aby někteří penzisté nezůstali bez prostředků, svolal ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jednání se svým stranickým kolegou, ministrem vnitra Ivanem Langerem. Výsledkem je dohoda, spočívající v tom, že pošty budou do března 2008 vyplácet důchody i na občanské průkazy, jejichž platnost skončila k 31. 12. 2007.

Pokud se důchodce neprokáže platným občanským průkazem ani v dubnu 2008, Česká pošta jeho důchod uloží. Nevyplacené důchody tam zůstanou tři měsíce, tedy nejdéle do června 2008. Po uplynutí uvedené doby se  finanční prostředky vrátí na nevyplacené důchody České správě sociálního zabezpečení. Tam pak opozdilci musí o zpětnou výplatu důchodu znovu požádat.

Reklama