Dělnické profese vychvaluje ve své „rýmovačce“ čtenářka Denkas. Ačkoli ve fabrice jí to už tolik nevonělo, tak šla raději na mateřskou...

Dělnice a básníčka, to je čtenářka Denkas. Takhle zveršovala dnešní studijní téma...


Krásný den, přeji všem a posílám Vám moji malou rýmovačku.

Ve škole jsem pozor nedávala
proto se na studie nedostala


Ale co, bez dělníků státu není
tak sem se zapsala do učení


Ve fabrice nás knihy vázat učili
předsádkou, dutinkou, kapitálkem mučili


A já než bych klihem, škrobem lepila
raději si miminečko uvila


No, řekněte, na co všechna učení
když nad školu života není

Denkas

Denkas

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama