Včera mi u dveří zazvonili malí skautíci. Jako každý rok. V rukou lampičky s betlémským světlem.

A tak mi doma poblikává plamínek, který byl zažehnut až v Betlémě, v jeskyni Narození Ježíše Krista.

Nevnímám ho jen jako křesťanský symbol, ale jako milý zvyk. Na chvíli to světélko spojí mnoho lidí „dobré vůle“. Věřících i nevěřících.

Kde je vlastně původ „betlémského světla“? Nebo také Světla přátelství, jak zní jeho oficiální název?

S myšlenkou přišli v roce 1986 redaktoři hornorakouského rozhlasu a televize ORF v Linci. O tři roky později už světlo zavítalo i do tehdy revolučního Československa. Přivezli ho čeští exiloví skauti z Rakouska.

Dnes Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince. Odtud se předává do 25 zemí, ale také mnohým institucím, jako jsou Evropský parlament nebo OSN.

Do Česka jej zvláštním vlakem přiváží skauti a junáci, celou akci zastřešuje Český rozhlas. Z výchozí stanice, kterou je Brno, jej pak vlaky rozvážejí po celé zemi.

Vy, kteří jste to v sobotu na nádraží našich měst nestihli, můžete zajít do větších katolických kostelů nebo do budovy Českého rozhlasu v Praze, kde až do večera 24. prosince bude světlo z Betléma zářit.

Reklama