Městečko Hlinsko se nachází na Českomoravské vrchovině. V současnosti má asi jedenáct tisíc obyvatel. Jeho historie sahá až do roku 1073. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o městě pochází z roku 1413 a je o hlinecké tvrzi, která je nejstařší stavbou Hlinska.

Jak Hlinsko vypadalo na přelomu 18. a 19. století, nám ukazuje čtvrť Betlém. V té době se v Hlinsku rozvíjela řemeslná výroba. Tato čtvrť je nyní součástí Souboru lidových staveb Vysočina, jež je vyhlášen Ministerstvem kultury památkovou rezervací lidové architektury.

Soubor lidových staveb Vysočina zahrnuje ještě  skanzen Veselý kopec,  huť Svobodné Hamry, Možděnice a Dřevíkov.

Obyčejně se velikonoční tradice předvádějí na Veselém kopci, ale letos se o velikonočních zvycích dozvíte právě v Betlémě.

Požádali jsme jednoho zaměstnance Souboru lidových staveb Vysočina o vyjádření se k probíhající výstavě: " Výstava probíhá již od 6. dubna a v průběhu výstavy se návštěvníci seznámí se starobylými velikonočními zvyky a obyčeji. Dozví se význam jednotlivých dnů velikonočního cyklu, jako je Družebná neděle, Květná neděle,  Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Seznámí se také se stravovacími zvyky našich předků o Velikonocích. K vidění zde bude tradiční zdobení kraslic, poznáte typické velikonoční pečivo a páni kluci se dozví, jak se plete pomlázka."

Výstava sice 25. dubna končí, ale již v sobotu 24. dubna bude slavnostně zahájen provoz skanzenu na Veselém kopci. Již nyní se mohou návštěvníci těšit na pestrý program. Tento den budou k vidění tradiční dětské hry, tradiční lidová řemesla a bude zahájena výstava "Domácká dřevovýroba na Hlinecku". Uvidíte vynášení smrtky, snad už zažene letošní tuhou zimu. Výše zmíněná výstava o dřevovýrobě Vás seznámí s řemesly, která po mnoho let zajišťovala obživu mnoha rodin na Hlinecku.

Rozhodnete-li se městečko Hlinsko a jeho okolí navštívit, najdete informace tady.

 

     
Reklama