Když se před lety ženil švagr, měl svatební hostinu v hostinci s malým hospodářstvím. Jedli jsme, pili, veselili se a já se svým nynějším manželem jsme byli ještě svobodní. Manžel dělal zvukovou kulisu a pouštěl písničky na přání, byl tedy DJ. Rozjaření hosté mu za písničky nosili tekutou odměnu a manžel neodmítal, takže v pozdním odpoledni byl již patřičně „upraven“.

Pravil, že si odskočí, ať mezitím obsloužím aparaturu, a vratkým krokem se vydal na dvůr. Musím předeslat, že na dvoře byla psí bouda zvící hangáru a před ní něco mezi tygrem a koněm, rozhodně jeho ústní vybavení vzbuzovalo přirozený respekt, a když kdokoliv prošel, vydralo se mu z hrdla temné vrčení. Raději jsme ho obcházeli důstojným obloukem. 

Když se manžel dlouho nevracel, bylo mi to divné a šla jsem ho hledat, jestli nespočinul v nějaké jiné náruči, postižen alkoholovou slepotou. Na dvoře se mi naskytl pohled k popukání: Před boudou byla vytažena „psí“ kostičkovaná deka, na ní blaženě odfukoval můj manžel a nad ním se láskyplně skláněla „bestie“ na řetězu a oddaně hlídala jeho spánek.

 

Vikina007


Pouštět muziku, to jednoho zmůže, jen co je pravda...

A jak to dopadlo? Jak se tvářil manžel po probuzení na lítou šelmu?

Reklama