Čas dovolených je tu a sním i rozhodování, kam s domácími mazlíčky. Zajistit hlídání, zamluvit hotel, nebo je vzít s sebou? Pokud se rozhodnete pro poslední variantu, mějte na paměti, že tohle řešení s sebou nese povinnosti.

Pokud cestujete se psem, kočkou nebo fretkou do členského státu Evropské unie (jde cestu se zvířaty v zájmovém chovu, nikoli o ty sloužící k obchodu), musí být váš společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Většina unijních států uznává také označení zvířete tetováním. Musí však být jasné a čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011. Výjimkou je ale Chorvatsko, kde uznávají pouze mikročip.

kočka

Nezapomeňte na cestovní pas

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro svého čtyřnohého spolucestujícího pas, který platí ve všech členských státech EU. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází. Touto osobou je zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.

Očkování nutné!

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat mohou až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Při očkování proti vzteklině musí být již zvíře označeno. Členské státy EU mohou udělit z povinného očkování proti vzteklině výjimku u mláďat mladších 12 týdnů, která nebyla očkována, i u zvířat mezi 12 až 16 týdny, která očkována již byla, ale očkování není ještě platné. Podmínky pro udělování výjimek a přehled států EU, které je udělují, naleznete zde.

Do těchto zemí jen po odčervení

Pokud cestujete se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes odčerven, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Musí jej ale provést soukromý veterinární lékař, který tento úkon zároveň potvrdí do pasu.

Jak velkou smečku můžete vzít?

Jednoho člověka může při „neobchodní“ cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 zvířat. Vyšší počet si můžete vyžádat pouze v odůvodněných případech, mezi něž patří účast na soutěžích, výstavách či sportovních akcích, nebo přípravě na tyto akce. Vše ale musíte doložit písemně a zvíře musí být starší šesti měsíců.

Cesta mimo Evropskou unii

Pokud cestujete se zvířetem do nečlenských zemí, musíte splnit dovozní podmínky stanovené jejich kompetentní veterinární autoritou. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Cestovat můžete i s králíkem či rybičkou

Máte jiného domácího mazlíčka, než o kterých byla řeč výše? Vycestovat může i s jinými zvířaty v zájmovém chovu, ať už jsou to králíci a další hlodavci, ptáci, plazi, obojživelníci a podobně. Jejich seznam naleznete zde.

Při cestách do členských států EU a do třetích zemí s nimi musíte splnit pouze podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní země. Informace vám poskytne buď přímo kompetentní veterinární autorita, nebo zastupitelský úřad dané země - zde.

Vždy ale raději zvažte, zda nebude pro vaše zvíře lepší počkat na váš návrat v klidu domova.

Čtěte také:

Reklama