Co znamená slovo karneval?

Slovo karneval je složeno z "carne levare", ve volném překladu cosi jako "odejmutí masa", a začíná jím období půstu. Původ karnevalů nalezneme již v antice. Lidé chtěli oslavovat svobodu tak, aby je nikdo nepoznal.

Prvními oslavami byly řecké bakchanálie a římské saturnálie. Saturnálie vznikly na oslavu rovnosti pod vládou boha Saturna, který se po vyhnání Diem z Olympu uchýlil do Latia, kde nastolil zlatý věk, šťastné období, v němž byli lidé zproštěni nesvobody a bídy. Původně trvaly saturnálie pouze jediný den, za císaře Augusta byly však prodlouženy na tři, za Caliguly na čtyři dny a později až na celý týden. V těchto dnech mizely sociální rozdíly a lid zapomínal v požitcích na své utrpení.

I v Římě byly slaveny bakchanálie a právě tehdy
prý byly poprvé používány masky. Jiní historici ovšem uvádějí, že masky užívali už staří Egypťané a Indiáni dávno předtím, než vznikla tradice bakchanálií. Ještě pár slov k saturnáliím a bakchanáliím - konaly se v prosinci, v době našich dnešních vánočních svátků.

Historie benátského karnevalu


K nejstarším dokumentům dokládajícím používání masek v Benátkách patří dekret z roku 1268, který zakazoval lidem v maskách po sobě házet vejci. Skutečná represivní legislativa byla zahájena až v roce 1339, kdy bylo vydáno nařízení zakazující noční toulky masek.


Dekret z roku 1458 nedovoloval mužům v ženském přestrojení vstup do ženských klášterů za účelem páchání "multas inhonestates" (rádi chtěli špásovat s řeholními sestrami). Podobné nařízení vyšlo i roku 1603, kdy byl maskám zapovězen vstup do hovoren jeptišek, neboť k oblíbeným povyražením masek patřily právě rozpravy s jeptiškami.


Vícekrát byla vydána nařízení, která zakazovala maskám nosit s sebou zbraně a jiné nebezpečné předměty (daly se totiž lehce vyřídit „účty“, aniž by byl někdo poznán) a rovněž zakazovala maskám vstup do kostelů, což bylo později rozšířeno na všechny občany, jenž by se v sakristii objevili v nevhodném oděvu. Benátčané totiž nebyli zrovna ukázkově zbožní…


Asi nejtvrdší postihy hrozily po roce 1608 těm, kteří by nosili masky jindy a jinde než o karnevalu nebo na oficiálních hostinách. Každý měšťan, ať urozený nebo přespolní, by byl v případě porušení vyhlášky potrestán dvěma lety ve vězení, osmnáctiměsíční službou na galéře anebo zaplacením jisté sumy Radě deseti. Pro ženy platily jiné tresty. Dopadená žena by zaplatila za svůj přečin bičováním, uvázaná mezi dvěma sloupy na náměstí sv. Marka, dále vyhoštěním z Benátské republiky na čtyři roky a kromě toho zaplacením pokuty Radě deseti.


Roku 1658 přibyla k tradičním opatřením, jako byl zákaz nošení zbraně či vstupu na posvátná místa, ještě zákaz převlékat se do kostýmů duchovních, zákaz bubnování před polednem a zákaz tanečků všeho druhu kromě období karnevalu (tanečky se někdy zvrhly v pěkné orgie). Následoval zákaz z r. 1703 navštěvovat kasina v maskách, a to po celý rok. Dva dekrety z roku 1699 a roku 1718 nedovolovaly nošení masek během půstu a během náboženských oslav v průběhu karnevalu. Roku 1776 byl vydán nový zákon, týkající se rodinné cti, jenž přikazoval ženám nosit škrabošku a plášť na divadelní představení.

 

Po pádu Benátské republiky rakouská vláda nedovolovala veřejné používání masek, kromě soukromých a výjimečných slavností. Jenže to se místním nelíbilo, a tak během druhé rakouské nadvlády bylo opět povoleno nosit masky během karnevalu. Díky tomu tradice benátského karnevalu pokračuje i v dnešní době.

Benátky dnes

Benátčané tvrdí, že právě oni mají ten nejstarší karneval na světě. Dotvrzují to mnoha zákony, ten nejstarší je ze 13. století a bylo v něm ustanoveno, že všichni občané mají v období karnevalu volno. Dnes je ale festival především komerční záležitostí. Pořadatelé sázejí především na turisty, (člověkem)kteří si tuto akci nechtějí nechat ujít.

Rej masek je velmi atraktivní podívanou. Jen v době festivalu navštíví Benátky přes 1 milion turistů a z jejich kapes se peníze do městské kasy jen hrnou – odhadem je to asi 1 milarda eur. Hoteliéři nestačí plnit přání návštěvníků, gondoliéři se mohou „ujezdit“ po kanálech, aby svezli všechny touhychtivé. Je to turistika, ale pohled na fantaskní masky a průvody opravdu stojí za to.Použité zdroje: www.rozhlas.cz
                       100+1

Reklama