Včera se konaly v Belgii komunální volby. Celý měsíc jsem pozorovala volební kampaň. Hned na počátku jsem byla mile překvapena tím, že na čele mnoha kandidátek, které soutěží o získání přízně voličů, jsou ženy všech věkových kategorií, různých profesí a různých národností.
 
Druhým příjemným zjištěním bylo pro mě to, že celá volební kampaň se nesla v duchu soutěže myšlenek, tolerance, ale hlavně zájmu o občana. Na vyhrazených plochách nás oslovovala stručná a výstižná hesla, z představovaných tváří vyzařovala pohoda, laskavost a zájem. Ne, že by společnost v Belgii anebo Brusel neměly problémy, koneckonců každá země je má. Každý den jsem do schránky v domě dostávala řadu letáků, pozvání a volebních novin. Samozřejmě jak ve francouzštině, tak ve vlámštině. Hovořilo se v nich o čistotě města, ve kterém bydlím, o životním prostředí, stejně tak jako o možnostech, které jsou určené dětem, sportu, ale i místní dopravě.

Všechna tato oslovení, ale i náměty na řešení, měla jedno společné: nebyly v nich arogance a napadání protivníka. Nebylo v nich ohlupování lidí, ale nápad a  jiskra. Soutěž myšlenek se nevedla na úkor protivníka, i když vedle sebe soupeří kandidátka pravicová, levicová, kandidátka zelených a další. Jde spíše o to ukázat občanovi zájem o jeho potřeby, a pokud jsem slyšela některá vystoupení, nechyběl jim vtip, trocha nadsázky, nadhledu, ale vše na seriózním základě. Nejde o to svého protivníka zesměšnit, ale zvítězit nad ním důvtipem, tolerancí a znalostmi.

Belgie je malá země, která žije svými dennodenními problémy, některé jsou i historicky dané. Patří sem především vzájemné soužití Vlámů a Valonů, ale i jiných národnostních menšin. Nicméně, volební kampaň, tak jak ji zde prožívám i jako rezidentka, které byla nabídnuta možnost volit ve své městské čtvrti, je pro mne poučením, že se dá před volbami bojovat o přízeň voličů korektně, o vážných věcech lze hovořit i s humorem a ku prospěchu řešení věci.


Při srovnání s volební kampaní v České republice, která již trvá mnohem déle, je mi trochu smutno, a to nejen proto, že mi zde chybí větší počet kandidujících žen, ale zejména je to její malá nápaditost a to, že občan stojí v podstatě mimo, jak by se od něj žádal pouze jeho hlas, nikoli spoluúčast na správě věcí.

tisková zpráva 08.10.2006 13:08 | TA gitA; www.ta-gita.cz


 

Reklama