Základní odstín zubů a jeho intenzita jsou vrozené stejně jako barva vlasů. Zabarvení zubu závisí na barvě a průsvitnosti jeho vnější vrstvy (skloviny) a na barvě vrstvy pod sklovinou (zuboviny neboli dentinu), která je oproti sklovině vždy tmavší a v různé míře prosvítá na povrch.

yotuelStomatologové rozlišují tři základní odstíny zubů - hnědý, žlutý a šedý. Zabarvení zubů může být navíc ovlivněno některými vnějšími faktory, mezi které patří například konzumace kávy, černého čaje, tabáku, červeného vína a jiných poživatin obsahujících výrazná barviva. Takto způsobené zabarvení někdy lze odstranit i mechanicky jemnými brusnými pastami či pomocí speciálních přístrojů bez použití chemických bělidel.

Jiné už je to se zabarvením, které vzniká nejčastěji na takzvaných mrtvých zubech, u kterých je znatelné až načernalé zabarvení. I takový zub jde ovšem vybělit. A to aplikací bělicího prostředku přímo do dutiny, která vznikla po odvrtání zubního kazu. Tuto proceduru může provádět pouze zubní lékař.

Všechno se však vybělit nedá. Žádný zub není úplně bílý a ani by být neměl. Zuby vybělené příliš intenzivně by budily dojem spíše snad umělého chrupu. Protože neodborné bělení zubů může chrup ohrozit, je z hlediska estetického i zdravotního nejspolehlivější bělení zubů prováděné zubním lékařem.

Kdy se bělení raději vzdát?

Pamatujte, že bělicí prostředek může být aplikován pouze na zdravý nebo dobře ošetřený chrup. To znamená, že všechny zuby musí být buď zcela zdravé, nebo velmi dobře zaplombované a nesmí mít obnažené krčky, popraskanou sklovinu či jiné defekty. Zdravé, tedy bez projevů zánětu, krvácivosti a jiných neduhů, musí být také dásně a veškeré měkké tkáně kolem zubů. Pokud patříte mezi ty méně šťastné vlastníky chrupu, který tyto podmínky nesplňuje, informujte se u svého lékaře na možné alternativy. S lékařem konzultujte i použití domácího bělicího prostředku.

Jak bělení probíhá?

V průběhu celé bělicí procedury a několik týdnů poté je vhodné odepřít si jídlo či výše jmenované pochutiny s obsahem výrazných barviv. Celková doba bělení by neměla přesáhnout 4 týdny.

Intenzivní bělení lze provést na zubařském křesle v rámci jedné či několika málo návštěv, pomocí vysoce účinných bělicích prostředků. Tato procedura však není k zubům příliš šetrná. Lékař vám může nabídnout i méně invazivní, avšak dlouhodobější metodu. K tomuto účelu vám nechá podle přesného otisku vašeho chrupu zhotovit v zubní laboratoři individuální bělicí formu (nosič bělicího gelu) a nacvičí s vámi správnou aplikaci bělicího gelu. Individuálně tvarovaná forma, do které se nanáší bělicí gel, zabraňuje proniknutí bělicí látky k dásním.

Bělicí efekt trvá různě dlouho - podle individuálních podmínek v dutině ústní a stavu chrupu. Pro udržení výsledného efektu je dobré pravidelně kontrolovat barevný odstín zubů a v případě potřeby provést jejich dobělení, které již nebývá tak časově náročné, a je tudíž také šetrnější než první bělicí procedura.

Základní způsoby, jak docílit zesvětlení zubů, jsou v podstatě dva:

  • mechanické zesvětlení - jde především o odstranění méně odolných povrchových pigmentů mechanickou cestou, jedná se spíše o očištění zubů než o jejich bělení v pravém slova smyslu. K tomu se užívají abrazivní zubní pasty, obsahující mikročástice, které „obrušují" ulpělé pigmenty ze zubní skloviny, zesvětlovací zubní pasty s obsahem enzymů nebo mikrosilikátů (speciální mikroperly nebo mikrogranulky mechanicky odstraňující méně odolné pigmenty) a tzv. pískování neboli air flow, to je zesvětlení zubů práškem tryskajícím v proudu vzduchu
  • chemické bělení - za pomoci účinné látky dochází ke změně struktury pigmentů uvnitř povrchové vrstvy zubní skloviny, a tím k jejich „zneviditelnění". K tomuto účelu se používá buď peroxid vodíku, nebo šetrnější karbamid peroxide.

Rada na závěr

Při výběru způsobu vybělení našich zubů bychom měli brát v úvahu několik základních skutečností. Jakého efektu chceme dosáhnout, jaký je stav našich zubů a dásní, jaký způsob nám osobně nejvíce vyhovuje (ordinační bělení, noční bělení, bělicí pásky...). Vždy optimálnější forma s ohledem na výsledný efekt a záruku bezpečnosti je ordinační bělení nebo alespoň domácí bělení za dohledu zubního lékaře.

Youtel - šetrný bělicí systém s jedinečným patentovaným složením

Jednou ze značek, které se specializují (nejen) na bělení, je Yotuel. Yotuel nabízí škálu výrobků jak pro domácí bělení, tak pro ordinační. Je to systém bělicích přípravků vyvinutý stomatology. Množství nezávislých studií výzkumnými laboratořemi potvrzuje výborný bělicí a profylaktický efekt produktů Yotuel.

Širokou škálu Yotuel přípravků ocení hlavně ti, kteří hledají šetrnou, levnou a časově nenáročnou metodu bělení. Více na www.youtel.cz