Nedostatek nezávadné pitné vody se celosvětově dotýká každého šestého člověka a bývá hlavní příčinou nemocí a úmrtnosti. 1,1 miliarda lidí na světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. 2,2 milionu lidí v rozvojových zemích, převážně dětí, každoročně umírá na choroby související s nedostatkem nezávadné pitné vody, špatnou kanalizací a s nízkou úrovní hygieny. V mnoha zemích je nedostatek vody hlavním důvodem, proč lidé nejsou schopni vybřednout z chudoby.

Trpí hlavně ženy a děti
Neúměrně velkou část tohoto břemena nesou ženy a děti, které mnohdy tráví šest i více hodin denně donáškou vody pro členy svých rodin a vesnic. Existují osvědčená řešení problémů s vodou, například kopání studní a shromažďování dešťové vody. Správné financování a společná vůle mohou zajistit nezávadnou pitnou vodu na celém světě. Právě o to usiluje nadace, která vznikla v roce 2002 v USA - Běh pro modrou planetu. Cílem nadace je do roku 2015 zajistit zdroje nezávadné pitné vody, které vydrží 20 miliónům lidí na celý život. Na podporu tohoto projektu se uskuteční štafetový běh kolem světa. Jedním z jeho účastníků je i pražský rodák David Christof.

Štafeta kolem světa
Christof bude jedním z dvaceti atletů zastupujících třináct národností v prvním nepřetržitém štafetovém běhu kolem světa, jehož cílem je zvýšit povědomí o problematice nedostatku nezávadné pitné vody ve světě a získat finance pro tyto účely. Běh pro modrou planetu bude zahájen v New Yorku 1. 6. 2007, povede 16 zeměmi (cca 24 400 km) a 4. 9. 2007 skončí opět v New Yorku. Každý atlet uběhne denně deset mil (cca 16 km) a po každých pěti dnech bude mít den volna. Běh povede také Českou republikou, a to od 17. do 20. 6. 2007.

Rodák z Čech
Christof se z Prahy do Spojených států odstěhoval, když mu bylo osmnáct let. Vystudoval státní univerzitu St. Cloud v Minnesotě, kde získal titul bakaláře v oboru komunikace a titul magistra v oboru vysokoškolského poradenství a rozvoje studentů. „Jsem přesvědčen, že jako člověk mám odpovědnost pomáhat. Jsem spojen se všemi lidmi, kteří na Zemi žili přede mnou, a také s těmi, se kterými v tomto okamžiku sdílím tuto planetu. Voda je základním předpokladem přežití a já jsem rád, že mohu pomoci ji získat potřebným lidem účastí na projektu Běh pro modrou planetu,“ řekl Christof. „Kdybych se nesnažil ostatním zlepšovat život k lepšímu, nežil bych ani svůj život dobře.“
„David je díky svému nadšení a mimořádnému zapálení pro věc skvělým poslem sdělení o potřebě zajištění nezávadné pitné vody,“ řekl Zidell. „Máme velkou radost, že letos v létě bude jedním z globálních vyslanců Modré planety.“

„Ve společnosti Dow jsme se zavázali přispívat k řešení některých nejvážnějších problémů, se kterými se potýkají nejzranitelnější členové lidského rodu,“ řekl Andrew Liveris, výkonný ředitel a předseda The Dow Chemical Company. „Krizová situace s nedostatkem pitné vody je plíživý celosvětový problém, který ovlivňuje více než jednu pětinu světové populace a vyžaduje globální řešení a spolupráci. Proto jsme spojili síly s nadací Běh pro modrou planetu, abychom pomáhali budovat povědomí o této věci a nalezli tvůrčí, trvalá řešení tohoto obrovského problému.“

100 % darů jednotlivců nadaci je určeno k financování projektů zajišťujících nezávadnou pitnou vodu. Nadace Běh pro modrou planetu k dnešnímu datu poskytla finance pro 135 těchto projektů ve 13 zemích.

Více informací naleznete zde: www.blueplanetrun.org
 
S využitím tiskového materiálu.

Půjdete se na běh podívat, až povede Českou republikou? Podpoříte projekt? Jak zacházíte s vodou Vy? Kupujete si balenou vodu? Nebo vystačíte s vodou z kohoutku? Víte, kolik vody za den spotřebujete?

Reklama