Časopis a nakladatelství Host vyhlašují druhý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska o nejlepší oslavnou báseň o Brně. Uzávěrka je 1. září a vítěz dostane 10 000 korun.

Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 25. září 2010 v rámci druhého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování

Báseň by měla být v rozsahu nejvýše tří stran A4 a poslat ji můžete na adresu sedmikraska@hostbrno.cz nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, 602 00 Brno

Uzávěrka soutěže je 1. září 2010, více na www.hostbrno.cz

h

Loni se soutěže zúčastnilo více než sto amatérských básníků. Porota vybírala z pestré škály stylů — od humorných děl psaných v hantecu, v nichž se to hemžilo prýgly a Monte Bú, až po sociální kritiku, od vyslovených hříček až po mnohastránkové opusy s vysvětlivkami a poznámkovým aparátem. Většinu básní zaslali autoři doposud nepublikující. Z básníků, které širší veřejnost už zná, se prvního ročníku zúčastnili například František Listopad, Jonáš Hájek, Zeno Kaprál, Petr Čichoň či Norbert Holub. Nejstaršímu účastníkovi loňského premiérového básnického klání bylo devadesát let, nejmladší soutěžící byla desetiletá dívenka. Paradoxní přitom bylo, že většina přispěvatelů nebyla z Brna, což potvrzuje i první místo pro Petra Petříčka z Hořovic.  

Zkusíte to? Ty peníze na chodníku nenajdete.

Reklama