Studijní centrum BASIC vzniklo v České republice v roce 2002 podle vzoru obdobného studijního centra FEGU v Dánsku, fungujícího již od roku 1974.

Vzdělávací přístup Studijního centra BASIC je jednoduchý. Aby člověk mohl něco používat, musí tomu nejdříve skutečně rozumět. A když se zeptáte kteréhokoli žáka, co je to vlastně přesně písmenko, hláska, samohláska, slabika, slovo, dvojtečka, uvozovky, čárka apod., ve většině případů Vám nebude schopen odpovědět. Přesto toto jsou základy, se kterými se každý žák setkává, když se učí číst. A tady začínají první problémy se čtením.

Studenti navštěvují Studijní centrum BASIC většinou dvakrát týdně na dvě vyučovací hodiny.

Velká část doučování je věnována čtení. Důraz je kladen na to, aby studenti celkově porozuměli čtenému textu. Ověřuje se, zda studenti znají význam jednotlivých slov, hlavně je potřeba zaměřit se na krátká „běžná“ slova (např. aby, ho, jak, se,  apod.), která právě bývají velmi často nepochopená a stojí v cestě porozumění studované látce.

Studijní centrum BASIC klade důraz na osobní přístup, zaujetí studenta a jeho motivaci. Doučování studenta musí odpovídat jeho úrovni a je sestaveno přesně pro jeho potřeby. Vzdělávání studenta probíhá pouze za ochoty a souhlasu studenta a nikdy ne pod nátlakem.

Pokrok studenta je vidět na zlepšené schopnosti číst a psát, na větší soustředěnosti, zvýšeném zájmu o školu a učení a větší ochotě plnit domácí úkoly. Také se většinou zvýší sebevědomí studentů.

 

225. FAXÍK, 2002, Ostrava
94. Samík97, 2002, České Budějovice nebo Příbram
137. nafina, 2002, Plzeň
273. Helavy, 2002, Hradec Králové
336. kometa-vlasatice, 2002, Pelhřimov
13. filík, 2002, Pardubice
296. ekonvalinka, 2002, Praha
156. Meyvis, Basic vznikl v roce 2002, Praha
134. femme, studijní centrum BASIC u nás vzniklo v r. 2002 a nejblíž mám pražské centrum.
96. Heisy, studijní centrum v ČR vzniklo v roce 2002, já to mám nejblíže do Prahy.

Gratulujeme! Výherce nahlásíme v centrální pobočce v Praze. Bude stačit, když si zavoláte na svou pobočku, kterou najdete na www.basic.cz, a domluvíte si termín, který vám vyhovuje.