V dnešním díle povídání o antikoncepci si přiblížíme metody, o kterých se člověk běžně doslechne, i kdyby nechtěl. Ale i tady je možné se dozvědět něco nového ... tedy aspoň doufám :-).
Takže dnes tedy bariérová a chemická antikoncepce...   

Bariérovou antikoncepci dělíme na:

1)  ženskou mechanickou bariérovou antikoncepci – funguje na principu vkládání tělísek různého tvaru do pochvy s cílem vytvořit mechanickou překážku v cestě spermiím do dělohy. Tradičním a nejznámějším představitelem je pesar (diafragma), gumový klobouček, který má ve svém obvodu kovovou pružinu. Dále do této skupiny patří cervikální klobouček, femidom, vaginální hubka.

(Osobně mi tato metoda přijde spontánní jako rodinná oslava, a obdobně vzrušující mi připadá představa sexu, kterému musí předcházet zavádění pesaru. Nijak zvlášť to ovšem nemusím řešit ani já, ani Vy, jelikož na českém trhu v současné době není žádná mechanická ženská antikoncepce dostupná.)

Mezi rizika používání této antikoncepce patří nepatrně vyšší výskyt zánětu močových cest u žen používajících pesar, případně při delším ponechání pesaru v pochvě dochází k výtokům. Další větší rizika neexistují. Je zde však jisté nepohodlí a spolehlivost této metody není velká. Striktně se doporučuje kombinovat tuto metodu s chemickými metodami antikoncepce.

2)   Mužská bariérová antikoncepce – jedinou formou je kondom alias prezervativ – gumový návlek na penis, který má za cíl postavit spermiím v cestě do ženského pohlavního ústrojí mechanickou překážku. Některé kondomy navíc obsahují spermicid (látku, která poškozuje a hubí spermie) či lubrikant (zvlhčující látku).Výhodou je běžná dostupnost, nízká cena, žádná nutnost lékařského vyšetření, poměrně dobrá ochrana před pohlavně přenosnými chorobami – pozor, absolutně před přenosem nechrání ani kondom! Za nevýhodu může být považována nutnost manipulace s kondomem před stykem, která narušuje mnou tak oblíbenou spontánnost :-). Někteří muži uvádějí při použití kondomu snížení pocitů při styku. Velkou nevýhodou je poměrně nízká spolehlivost (uvádí se 2-12% selhání za rok).

Ráda bych opět doslovně citovala svůj zdroj, protože mi konstatování o kontraindikacích přijde více než výstižné: „Jedinou kontraindikací je alergie na gumu.“ Jen bych dodala, že dost mužů touto „alergií“ trpí :-), dost žen, koneckonců, taky.

Chemická antikoncepce

Sem řadíme pěny, krémy, želé, čípky, vaginální tablety, které obsahují látky hubící spermie (spermicidy) a před pohlavním stykem se zavádějí do pochvy. Při používání této metody je třeba dbát na dodržování návodu k použití od výrobce, zejména na časová doporučení. Po styku se nesmí pochva nejméně šest hodin vyplachovat.

Nejčastěji užívaným spermicidem je nonoxynol-9, který působí destrukci buněčné membrány na povrchu spermie, a kromě toho do jisté míry snižuje riziko některých vaginálních infekcí. Dalšími používanými spermicidy jsou octocynol-9, menfegol, Syn-a-gen (ten pracuje na jiném principu než výše uvedené – využívá enzymatickou inhibici spermií).

Hlavní předností chemické antikoncepce je možnost získat ji snadno bez lékařského předpisu a s výjimkou vzácné alergie postrádají zdravotní kontraindikace. Výhodou je i snížení výskytu některých vaginálních infekcí. Hlavní nevýhodou je menší spolehlivost – je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené výrobcem. Některým párům vadí změna adherence penisu nebo vytékání přípravků z pochvy v průběhu styku.

S chemickou antikoncepcí mám zkušenosti pouze z doslechu, takže si ráda počtu o Vašich zážitcích a tipech :-).

Příště si povíme něco o hormonální antikoncepci a nitroděložních tělíscích.

Zdroj: internet, zejména pak http://www.antikoncepce.cz a http://www.lekarna.cz

                      
Reklama