Její život bychom jí rozhodně nezáviděli. Ženy to vůbec měly v 19. století těžké. Pokud se ovšem nenarodily do té správné rodiny. A to tedy případ paní Nerudové nebyl…

Barbora Nerudová pocházela z městyse Slabce, který se nachází poblíž Rakovníka. Když se v Praze v roce 1831 vdávala za Antonína Nerudu, bylo jí už šestatřicet let a byla vdovou. Jejímu manželovi – vysloužilému vojákovi – bylo ještě o jedenáct let víc, byl také vdovec a z předchozího manželství měl dceru. Když se jim jejich jediný synek v roce 1834 narodil, nepatřili tedy k nejmladším.  

Na svou matku Neruda vzpomíná v řadě svých básní, fejetonů a povídek. Největší hold jí vzdal svou básní Matičce. Paní Nerudová neměla zrovna lehký život, přivydělávala si posluhováním. Zvláštní „slabost“ měla na Francouze. Sloužila u vévody de Guiche, který po červencové revoluci 1830 doprovázel do Prahy bývalého francouzského krále Karla X. Vévoda ji zase doporučil slavnému geologovi a paleontologovi Joachimu Barrandovi. Barrande vstoupil do služeb Karla X. ještě v Paříži v roce 1826 jako vychovatel jeho vnuka. Po králově sesazení ho následoval do exilu. To bylo ještě před narozením Jana Nerudy. B. Nerudová

Později se proslavil Barrande svým dílem o prvohorních zkamenělinách. Vědec paní Barboru oslovoval Babette a pojmenoval po ní jednoho objeveného zkamenělého mlže. Paní Nerudová se o jeho domácnost vzorně starala a údajně s ním hovořila francouzsky, i když není jasné, kde tato žena, která byla dcerou chudého zedníka, k znalosti tohoto jazyka přišla. Když vypukla v roce 1848 v Praze revoluce, poslala tehdy čtrnáctiletého synka s dopisem pro Barranda, ať raději zůstane bádat na venkově a do Prahy ať se vrátí, až tam bude bezpečněji. Samozřejmě se vyskytly zaručené fámy, že Joachim Barrande je Nerudovým pravým otcem, po němž zdědil nebývalou inteligenci.

Nerudovi nežili vždy v Praze, jak bychom mohli z Nerudova díla usuzovat. Když mu byly dva roky, přestěhovali se do vesničky Zásmuky, kde malý chlapec poznal úplně jiný život než později v Praze. Otec odtud pocházel a získal tam jako vysloužilý voják c. k. trafiku, maminka posluhovala. Dlouho tam ale nevydrželi. Otec velkou část vojenského života trávil ve velkých městech a stýskalo se mu po pražských kamarádech z vojny, se kterými si mohl tak pěkně povídat. I mamince Nerudové se občas zastesklo po panu Barrandovi, po debatách při praní prádla i po pražských kostelích. Chvíli ale trvalo, než se podařilo otci vyměnit venkovskou trafiku za trafiku na Malé Straně. A paní Nerudová se opět mohla vrátit k Joachimu Barrandovi, kterému sloužila třicet let.

Velkou vášní maminky Nerudové bylo sázení loterie. Měla prý vypracovanou originální metodu, kterou popsal Jan Neruda. V plátěném sáčku měla kuličky s čísly, které tahala pravou a levou rukou a čísla si zapisovala na archy modrého papíru. Další čísla museli tahat manžel a syn. I to si pečlivě zaznamenávala. Nejspíš nevyhrávala, vždyť celý život třela bídu s nouzí. Vytrvale prosila o nějakou podporu. Jednou adresovala žádost dokonce samotnému císaři Františku Josefovi I. Nebo psala také na pražské místodržitelství či svatovítskou kapitulu.

To už bylo po smrti jejího manžela. Líčila, že už pro pokročilé stáří nemůže pracovat. Zemřela v roce 1869, kdy jí bylo 74 let, což byl na tu dobu vzhledem k jejímu těžkému životu docela úctyhodný věk…

Foto je ze stránek městyse Slabce

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

 

Reklama