Bambiriáda, která už co nevidět (25.-28.5.2006) vypukne ve 26 městech ve všech krajích České republiky, není neznámou akcí. Patrně se tedy ví, že jde o „největší prezentační přehlídku dětských a mládežnických sdružení u nás“, že její pořadatelkou je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), že je určena především malým návštěvníkům a jejich rodičům a že vstup na ni – stejně jako na její internetové stránky www.bambiriada.cz – je zdarma.

Ti, kteří se na ni vypraví, najdou v bambiriádních areálech cvičné lezecké stěny, indiánská týpí, keramické díly, raftové čluny, trampolíny, letecké modely, hlavolamy a spoustu dalších zajímavých „atrakcí“. Proč ale vlastně? 

Smyslem prestižního celorepublikového projektu ČRDM je především upozornit na význam volného času dětí a pestrou škálu možností, kterou pro jeho smysluplné trávení představují různá mládežnická uskupení. A to i v případě, že dítě školou povinné už navštěvuje některou z vyšších tříd základní školy. Pro srovnání: pokud by se v tomto věku rozhodlo začít dělat závodně „díru do světa“ v některém sportu, mohlo by se třeba trenérům zdát už přece jen poněkud „přestárlé“…

Na Bambiriádu je tedy možné se podívat právě touhle optikou: jako na trvající šanci. Jako na živou vitrínu rozmanitých juniorských spolků a organizací, které jsou přes svoji různorodost navíc schopné se na společném podniku domluvit. Česká rada dětí a mládeže jich nyní zastřešuje 96 a jejich přehledný seznam i s potřebnými kontakty (a mnohdy i odkazy na jejich vlastní internetové stránky) lze nalézt na www.crdm.cz. Takže si stačí jen vybrat.

O tom, jak by to mohlo být až nečekaně obtížné, by ovšem mohli vyprávět třeba ve firmě Henkel, která loni na podzim věnovala částku 300.000 korun na podporu čtyř členských sdružení ČRDM, která si sama vytipovala. Příjemci peněz se po pečlivém zvažování všech souvislostí nakonec staly INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, Asociace malých debrujárů ČR, Dětská tisková agentura a sdružení Malý princ. Asi není třeba zdůrazňovat, že každá z těchto organizací má svůj svébytný, pozoruhodný program.

Jaký? Jeden příklad za všechny. Dětská tisková agentura ukazuje mladým zájemcům základy novinářského řemesla. Učí -náctileté reportéry a reportérky formulovat myšlenky, třídit a zpracovávat informace získané „v terénu“, pracovat s diktafonem, rozhlasovým mikrofonem a počítačem. O výsledcích jejich práce se může snadno přesvědčit každý, kdo navštíví Malé (ale naše) noviny na internetové stránce www.dta.zde.cz. Kromě hlavního města působí DTA také např. v Brně, Moravské Ostravě, Lánově u Vrchlabí, Humpolci, Jičíně. Šéfredaktor brněnského rozhlasového klubu Litina z Centra volného času Lužánky Zdeněk Herzig zobecnil, že Dětská tisková agentura tvoří články pro internetové a rozhlasové zpravodajství a internetové noviny. Některé z těchto zpráviček se dostávají i do opravdového rozhlasu, do vysílání pořadu Domino v Českém rozhlasu 2. Dopisovateli však mohou být i děti z míst, kde (zatím) žádní regionální redakce není. Úroveň zmíněného sdružení dokládá také fakt, že záštitu nad jeho činností převzal Český výbor pro UNICEF a to, že DTA v roce 2004 obdržela mimořádnou novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. 

Nicméně, pozadu rozhodně nezůstává INEX, kladoucí důraz na dobrovolnictví, debrujáři se svou zábavnou interpretaci školních znalostí fyziky a chemie či pražská formace Malý princ, soustředěná na práci s dětmi ze sociálně slabších rodin. Ale ani další méně známé spolky jako třeba Klub Pathfinder, Royal Rangers, Zeměpisná společnost Morava, Čhavorikani Luma, Klub dobré zprávy, Letní dům… 

Zdalipak na některý z nich při své návštěvě Bambiriády natrefíte?
-maj-

Reklama