Už sedm dní probíhá na Bali konference OSN, týkající se klimatických změn. Jedná se o třinácté zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a o třetí zasedáním smluvních stran Kjótského protokolu.

Hlavním cílem je zahájení jednání o možné dohodě, která naváže na Kjótský protokol o omezování emisí skleníkových plynů, jehož platnost končí roku 2012. Země EU však chtěly stanovit už na Bali konkrétní závazky, což zásadně odmítá USA.

Dopis jedenácti kongresmanů však poukázal na to, že příští volby by mohly změnit postoj USA k problematice klimatických změn stejně, jako změnily ty nedávné postoj Austrálie. Ta ovšem po nadějném začátku, kdy konečně ratifikovala Kjótský protokol a na Bali velmi aktivně vystupuje ve smyslu omezování emisí, na domácí politické scéně takové nadšení neprojevuje - nový premiér Kevin Rudd se důrazně vyslovil proti přijímání jakýchkoliv konkrétních závazků.

Konference, která končí 14. prosince, tak zřejmě žádná přelomová rozhodnutí nepřinese. Prozatímní průběh je plný spíše velkých frází než ochoty k činům, a to navzdory očekáváním, která konference vzbudila především v EU. Obyvatelé Německa, Rakouska a Švýcarska poslali v sobotu 8. 12., v Den ochrany klimatu, na konferenci vzkaz tím, že na pět minut zhasli světla. Bylo vypnuto dokonce i osvětlení řady historických budov. Očekávané problémy se při znovuzapojení milionů světel nedostavily a ani jedna ze zemí se tak neponořila do tmy na delší dobu, jak očekávali skeptici.

Ať už budou závěry konference jakékoliv, na ČR ani ostatní země EU přímý dopad mít nebudou – EU totiž limity emisí dodržuje a k jejich snižování se staví dlouhodobě pozitivně.

Co si o konferencích typu té na Bali myslíte? Jedná se skutečně o důležitá jednání, nebo o zbytečné plýtvání prostředky, protože se stejně k žádným závěrům nedojde? A co říkáte postojům pana prezidenta Klause k problematice globálního oteplování? Dělá ČR ostudu, nebo ne? Jste zastáncem většího tlaku na snižování emisí? A co si počít s trvalou arogancí USA a jejich neochotou přijímat jakékoliv závazky v tomto směru?

Reklama