Nový výzkum ukazuje, že lidé, kteří se zdají být naprosto skvělí, když s nimi máte rande, jsou z dlouhodobé perspektivy ti vůbec nejhorší partneři.

Lidé, kteří jsou úspěšní ve společenském životě, mají většinou talent na to, jak se chovat přiměřeně dané situaci, a platí to i v případě schůzky ve dvou. Ukazuje se ale, že tito lidé jsou ve vztazích méně spokojení a jsou méně ochotní vázat se než lidé, kteří tolik společenského taktu nemají. Lvi salonů bývají zaměřeni sami na sebe tak výrazně, že je s nimi velmi těžké žít.

„Lidé, kteří jsou citliví na společenské klima a dokážou se kontrolovat v každé situaci, jsou vlastně společenskými chameleóny," tvrdí profesor Michael Roloff z Northwestern University. „A protože si dobře všímají drobných změn v každé situaci, jsou sociálně schopní a není pravděpodobné, že by říkali nebo dělali věci, které by ostatní lidi mohly rozladit. Jsou to lidé obecně velmi oblíbení a žádaní. Výzkum ukázal, že takoví lidé se také skvěle hodí na vyjednávání a rychleji dosahují povýšení než jejich kolegové, kteří si sami sebe tak intenzivně neuvědomují a nehlídají se."

Problém je ale v jejich intimních vztazích. „Touha přizpůsobit svou osobnost dané situaci či společenskému klimatu může lidem, kteří sama sebe pozorují, velmi ztížit to, aby byli v intimních chvílích s partnerkou či partnerem opravdu sami sebou. Lidé, kteří si jsou velmi dobře vědomi toho, jak působí, jsou oblíbení a často úspěšní, ale zároveň velmi povrchní. Není to tím, že by své partnery či partnerky klamali. Zdá se jen, že svých cílů dosahují způsobem, který sice vede k jejich obecné oblíbenosti, ale znemožňuje jim být šťastný nebo loajální v romantických partnerských vztazích."

Roloff však dodává, že většina z nás skončí s partnerem či partnerkou, kteří nejsou ani zvláště společensky nadaní, ani naprostá nemehla. Vše je jen otázka míry. Citlivá a inteligentní osoba, která si je vědoma toho, jakým dojmem působí, může být velmi společensky obratná, ale zároveň i schopná otevřenosti v intimním vztahu.

Zdroj: Korzo

Jak probíhalo vaše rande? Byl milý, nebo úplné nemehlo? A jste spolu dodnes?

Reklama