„Baybybox zachránil další dětský život!“ hlásaly ve středu novinové titulky. „V popelnici umřu...“ jmenuje se billboardová kampaň s fotografií Jana Saudka. Pořádá ji Občanské sdružení Babybox, které usiluje o zřízení více babyboxů v České republice. Zatím jsou čtyři – v Praze, Brně, Olomouci a Kadani – a do konce roku se mají objevit ještě ve Zlíně a v Pelhřimově. Ne každý je ovšem z babyboxů nadšený. Jaké jsou argumenty odpůrců a zastánců?

Zastánci

  • Babybox je lepší než popelnice - matka, která z nějakých důvodů nemůže podstoupit utajený porod, ať už proto, že je vdaná, nebo je to cizinka, má příležitost odložit dítě do babyboxu. Předejde se tak alespoň některým úmrtím nechtěných dětí.
  • Možnost donosit dítě a pak ho dát do babyboxu by mohla změnit obecně platný trend, že je sice v pořádku jít na potrat, ale je špatné vzdát se dítěte. Babyboxy by tak mohly nechtěným dětem dát šanci na život – jejich matky se možná rozhodnou nepodstoupit interrupci, když budou vědět, že mohou dítě předat k adopci zcela anonymně.
  • Babyboxy zkracují dobu, kdy čeká dítě na adopci – pokud rodiče nejsou známi, může být předáno náhradní rodině cca po 10 dnech.

Odpůrci

  • Matky, které po porodu zabíjí své děti, jednají v afektu, v situaci obrovského tlaku, nejsou schopny tak racionálního rozhodnutí, jako odnést dítě do babyboxu. Ženy, které jsou schopny odnést dítě do babyboxu, ho dokážou dát k adopci i standardní cestou. Zkušenosti ze zemí, kde babyboxy fungují již delší dobu, ukázaly, že počet zavražděných novorozenců babyboxy neovlivní. Stejně tak neovlivní počet interrupcí.
  • Babyboxy jsou další pobídkou k nezodpovědnému přístupu k dítěti – matka už se ani neobtěžuje podepsat souhlas s adopcí – prostě dítě odloží.
  • Babyboxy postrádají právní zakotvení – správně by se dítě nalezené v babyboxu mělo umístit do ústavní péče a policie by měla pátrat po jeho rodičích. Teprve po třiceti dnech může soud zahájit řízení o prohlášení dítěte za nalezence. Při dodržení právního postupu by tak adopce probíhala stejně dlouho, ne-li déle, než kdyby matka podepsala souhlas s adopcí.
  • Babyboxy porušují právo dítěte na to vědět, kdo jsou jeho rodiče, mít kořeny. Takové děti pak mívají problémy se zařazením se do společnosti, trpí pocitem odmítnutí, špatně se vyrovnávají s tím, že je matka nechtěla a odložila je.

Co si o babyboxech myslíte Vy? Co byste udělala, kdybyste zjistila, že čekáte nechtěné dítě? Šla na potrat, dala dítě k adopci, do babyboxu či si ho nechala? Napadají Vás další pozitiva a negativa babyboxů? Co si myslíte o matkách, která dají dítě do babyboxu?