Svatý nebo také Ohnivý kámen Sněžné matky se nachází v Jižních Čechách, asi dva kilometry od Rychnova nad Malší. Aby někdo postavil kostel a kapli přímo kolem balvanů, to je asi největším evropským unikátem.

Svatý kámen Sněžné matky

Nejstarší písemné záznamy o oblasti zvané U Svatého kamene pochází z první poloviny 16. století. Připomínají podivné úkazy, které se už od pradávna objevují v blízkosti zvláštního žulového balvanu v údolí mezi městečkem Českým Rychnovem (dnes Rychnov nad Malší) a vsí Tichou. Pověst říká, že původně to byl kámen jeden, který se sám od sebe rozpadl na polovinu. Záznamy v kronikách uvádějí, že k tomuto zázraku došlo roku 1500, kdy se tu zjevila Panna Marie. Právě toto ohromující ohnivé zjevení, snad v podobě zářící koule, způsobilo, že se balvan rozpadl na dvě poloviny.

Pastevci z okolních vesnic prý na vlastní oči viděli, že kámen býval za noci často ozářen a planul tak jasně, jako by na vrcholu hořel nějaký oheň.

Toto území později získal klášter klarisek v Českém Krumlově a jejich představená Anna Kristýna Pöperlová ze rozhodla v roce 1653 postavit nad Kamenem kapli. Brzy se však ukázalo, že kaple není dostačující pro velké přívaly poutníků, a tak byl zbudován kostel Panny Marie Sněžné, do jehož areálu byla kaple začleněna.

kamen

Děj se vůle Páně!

Každý, kdo zde byl, může potvrdit, že se jedná o místo neuvěřitelně silně působící energie. Jde opravdu o zázračné místo? Kdo ví.

Také se traduje, že od roztržení se obě části Kamene zvolna a nenápadně rozestupují. Původně se mezi nimi sotva protáhl člověk, dnes už je odděluje mezera široká asi 90 centimetrů. Prý, až budou od sebe kameny vzdáleny natolik, aby mezi nimi mohl projet koňský potah, pak nastane soudný den.

Tak nezbývá než doufat, že koňské potahy už žádné jezdit nebudou. Jinak: Děj se vůle Páně!

Zdroj: O. Dvořák: Kamenné otazníky české historie, XYZ 2011

Čtěte také:

Reklama