doktorKompletní přehled o svém zdravotním stavu i poskytované zdravotní péči chce mít téměř 95 % občanů České republiky. Přesto přibližně polovina oslovených respondentů nikdy neviděla svou zdravotní dokumentaci pohromadě. Výsledky vyplývají z nezávislého průzkumu, který si nechala zpracovat společnost IZIP.

Podle zmíněného průzkumu navíc dokonce každému patnáctému pacientovi v České republice byla zdravotní dokumentace ztracena nebo skartována. „Považuji za skutečně vážný problém, že pacienti ve většině případů vůbec nevědí, že mají ze zákona právo nahlížet do své zdravotní dokumentace a že se mohou seznámit se záznamy o svých vyšetřeních, léčebných a administrativních výkonech. Tak mohou mít přehled o svém zdravotním stavu,“ říká MUDr. Luděk Chloupek, soudní znalec v oblasti anesteziologie, resuscitace a urgentní medicíny.

Data z průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 1 200 respondentů, naznačují, že více než 20 % Čechů si nepamatuje, kdy přesně byli naposledy nemocní a jaké léky užívali, případně jakou léčbou prošli. Téměř třetina populace si pak nepamatuje výsledky vyšetření, které podstoupila. Tyto problémy nemusí řešit majitel IZIP, Elektronické zdravotní knížky, protože si v ní může zkontrolovat, kdy a kde proběhla jednotlivá vyšetření, jaké byly jejich výsledky a jakým způsobem probíhala léčba.

doktor„Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka nabízí svému uživateli různé pohledy na jeho zdraví. Ať už formou anamnézy zapsané praktickým lékařem, či výsledky formou grafů u sledování krevního tlaku, BMI indexu, nebo hladiny cukru v krvi.  Majitel EZK sám rozhoduje o tom, kterému lékaři dá přístup ke svým datům. Výjimkou je zdravotnická záchranná služba, která má nezbytné informace zprostředkované díky tzv. Emergentnímu datasetu. Ten obsahuje životně důležité zdravotní informace o pacientovi. Tuto funkci EZK ocenilo až 86 % dotázaných, kteří vyzdvihli možnost lékařů získat informace o jejich zdravotním stavu v případě ohrožení života,“ doplňuje MUDr. Pavel Hronek, lékař a předseda představenstva IZIP a.s.

Aktuálně využívá služeb EZK více než 1 300 000 klientů, přičemž se do systému IZIP zapojilo již téměř 12 000 lékařů a 7 000 zdravotnických zařízení, z toho 66 nemocnic.

Více o systému IZIP se dozvíte na webových stránkách www.izip.cz

Reklama