Cílem preventivního programu Zdravé zuby, vznikajícího v roce 1999

za výrazné podpory značky Orbit, bylo zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže a tím zlepšit budoucí zubní zdraví u dospělé populace. Pro splnění tohoto cíle bylo nutné zvýšit informovanost pedagogických pracovníků v oblasti zubního zdraví a působit na zlepšení zubního zdraví nejen u dětí, ale jejich prostřednictvím také i u rodičů.

 

V rámci programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví MZ ČR, byl projekt č. 8009/04 cílen na hodnocení programu ZDRAVÉ ZUBY. Šetření proběhlo v prvních týdnech měsíce června 2004

v náhodně vybraných základních školách v Praze 1, 2 a v Brně. Stomatologické vyšetření se týkalo dětí z pátých tříd a každé vyšetřené dítě vyplnilo zároveň dotazník o zubním zdraví. Šetření bylo anonymní

a zákonní zástupci s vyšetřením chrupu svých dětí souhlasili. Cílem bylo zjistit aktuální kazivost, stav chrupu a postoje k zubnímu zdraví u této věkové kategorie dětí. V Praze bylo náhodně vybráno 17 základních škol a v Brně 6 základních škol. Vyšetřeno bylo celkem 449 dětí dané věkové kategorie.

Výsledky tohoto projektu byly v lednu 2005 zveřejněny v závěrečné zprávě grantu. Ukázaly, že v roce 2004 jsme zaznamenali poprvé snížení kazivosti chrupu u dětí pátých tříd oproti r.1998, a to o 31 %. Alarmující je ovšem fakt, že jen 9 % pražských dětí bylo v roce 2004 ošetřeno a 62 % potřebovalo stomatologické ošetření. Podstatně lepší byla situace v Brně, děti měly oproti pražským dětem nižší kazivost chrupu, ale stále téměř jedna třetina děti potřebovala stomatologické ošetření.

I když zrušením systematické péče odpovědnost za zubní zdraví dětí přešla na rodiče, současná situace ukazuje, zejména u pražských dětí, že rodiče stále ještě tuto odpovědnost podceňují a zubního lékaře navštěvují, až když má dítě bolesti zubů, což je samozřejmě pozdě.

 

Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, je vzdělávat, informovat a motivovat nejen děti, ale i jejich rodiče ke změně postoje k zubnímu zdraví.

 

Projekt ZDRAVÉ ZUBY je dlouhodobý a bude i nadále pokračovat ve svých aktivitách a komunikaci se základními školami, stomatology i rodiči. Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které zařadilo výukový program do standardního vzdělávání na základních školách v České republice, a podpora Ministerstva zdravotnictví, které umožnilo formou grantu evaluaci programu, jsou zárukou, že další strategie a taktika programu povede ke zlepšení zubního zdraví u mladé generace v budoucích letech. Preventivní program Zdravé zuby dlouhodobě podporuje značka Orbit.

 

Dalším z preventivních programů pod záštitou Orbitu je Orbit klub, dlouhodobý komunikační program značky Orbit pro lékaře i pacienty. Cílem je podpořit u pacientů zájem o pravidelnou

a každodenní ústní hygienu a ve spolupráci se stomatologem jim informace zajímavým způsobem předávat přímo v ordinaci a čekárně. Z posledních výzkumů totiž vyplývá, že lidé se péči o svůj chrup věnují jen tehdy, jestliže je zuby bolí. To je samozřejmě pozdě, protože proces tvorby zubního kazu v této fázi už není možné zvrátit. Záměrem Orbit klubu je, aby lidé o dentální hygieně během dne nejen kontinuálně přemýšleli, ale zároveň se jí i pravidelně věnovali.

 

Víc informací najdete na www.zdravezuby.cz nebo www.orbitklub.cz.

 

Orbit pomáhá chránit před zubním kazem po každém jídle, vždy a všude.