5c93898107579obrazek.pngIveto, co vás vedlo k tomu opustit práci ve finančním sektoru a vydat se cestou neziskové organizace a stát se ředitelkou programu VašeVýživné.cz?
Byla to potřeba, touha něco změnit, dělat něco jinak. Dělat svou práci stále stejně usilovně, ale vědět, že z toho je něco více. Že svou pílí, můžete pomoci ostatním lidem a nejen „dělat radost zaměstnavateli“.

Můžete našim čtenářkám říci, co to program VašeVýživné.cz je a proč vzniknul?
Program VašeVýživné.cz je asistenčním programem pro rodiče a děti, kterým rodič dluží na výživném a dostává je do tíživé situace. Vznikl pod záštitou Asociace neúplných rodin, z.s. z důvodu, že do té doby nebyl podobný asistenční program, který by pro rodiče byl komplexním záchytným bodem v oblasti poradenství, pomoci a provázení ke spravedlnosti. V programu VašeVýživné.cz máme bezplatnou telefonní linku pro pomoc s otázkami týkajících se výživného, lidé se na nás mohou obrátit i prostřednictvím web chatu, Facebooku či emailu. Na webových stránkách tvoříme obsah s nejčastějšími otázkami rodičů. Pro potřebné máme i bezplatnou telefonickou psychologickou poradnu. Hlavním cílem programu je pomoc s vymáháním výživného. Klienty bezplatně provádíme celým procesem domožení se dlužných alimentů, za služby advokáta ani projektu nic nehradí. Daří se nám pomoci mnoha rodinám s navrácením dlužného výživného. Zároveň usilujeme o lepší postavení rodičů samoživitelů a to celkovou osvětou a upozorňováním na problémy se kterými se potýkají.

Každý den se setkáváte s osudy, příběhy a problémy rodičů samoživitelů. Co vnímáte na této práci jako nejtěžší?
Nejtěžší je, když se dostanete u jednotlivých řešených případů do bodu, kde zjistíte, že není možné jim pomoci. Jedná se o případy, kdy se dlužník skrývá, má hlášený pobyt na městském úřadě, pracuje na černo a veškerý majetek stihl skrýt.. Bohužel, aktuálně není žádná pomoc státu a ni jiných organizací, jak se domoci práva. Z tohoto důvodu apelujeme na nutnost včasného řešení, aby se výživné začalo řešit v době, kdy rodič ještě finance má. I když se rodič domnívá, že druhý nic nemá, je potřeba vyzkoušet všech možností. Ano může se stát, že nedokážeme pomoci, ale budeme vědět, že jsme pro zabezpečení rodiny udělali maximum a nikdy nemůžeme vědět, kdy dlužník opět začne pracovat a je důležité být první, kdo se to dozví a díky nám rodiče jsou prvními. Na druhou stranu je potěšující, že stále máme mnoho úspěšných případů, ale stále je tu ta myšlenka, jak zajistit pomoc pro ty, kde to zatím nevyšlo.

S jakou situací se v rámci neplacení výživného setkáváte nejčastěji?
Nejčastěji se bohužel setkáváme s tím nejhorším, a to je že nejen že rodič neplatí výživné, ale o dítě nejeví absolutně žádný zájem. Tato kombinace je tím nejhorším co může pro děti nastat. Snažíme se oddělovat finanční část rodičovství od té nemateriální. Jsou rodiče, kteří se starají, mají o děti zájem milují je, ale nedokáži se postarat o finanční zdroj k placení výživného. Je to těžké, dostávají rodinu do nelehké, až velmi těžké situace, ale je zde alespoň pro děti láska obou rodičů. Pokud si představíme, s čím se potýkají děti, kde nejsou finance plus navíc myšlenky a sebeobviňování proč mě druhý rodič nechce?

Věříte, že má vaše práce opravdový smysl?
Nevěřím, vím, že smysl má, a tím jsou šťastní rodiče, kteří nám volají děkují, píšou děkovné emaily.

Když se zastavíme u tématu samoživitelství. Můžete nám říci, jak častý tento jev je? A kolik rodičů se potýká s problémem neplacení výživného?
V České republice žije kolem půl milionu dětí v neúplných rodinách. Jedná se o 320 000 rodin, z toho těch, kteří jsou na to úplně sami, nemají širší rodinu, která by jim vypomohla je téměř 200 000. Z našich dat víme, že 38,5 % rodičů dostali rodinu do problémů, díky neplacení výživného.
5c9389c56426cobrazek.png

Týká se problém samoživitelství i mužů? A pokud ano, tak jak moc?
Tatínků, kteří se na nás obrátili evidujeme 7 %, je jich o mnoho méně, ale vše je způsobené díky soudní praxi, svěřování dětí do péče maminek.

S jakými příběhy jste se už potkala? Má vaše práce spíše šťastný konec a rodiče se domůžou svých práv, anebo narážíte častěji na horší konce?
Příběhy jsou z většího procenta ty šťastné, podaří se domoci se svých práv a výživné začne být placeno.

Prozradíte, jaký osud byl podle vás třeba ten nejsilnější nebo nejemotivnější?
Nejhorší je, když hovoříte s jakoukoliv rodinou, která se potýká nejen s neplacením, ale s chudobou a nezájmem druhého. Stává se, že se k tomu nabalí vážné nemoci a pak osudy rodin, jsou opravdu velmi těžké.

Jak taková spolupráce mezi vaším programem a rodiči samoživiteli probíhá?
Vše probíhá digitálně, telefonicky a poštou. Z našich zkušeností, víme, že rodiče samoživitele a ne jen oni, nemají prostor, aby ještě při starostech o děti, domácnost a chození do práce, šli za námi a řešili vše osobně. Proto jsme nastavili spolupráci, tak aby mohli vše řešit z domova, z práce, odkudkoliv a nemuseli se zatěžovat dalšími časově náročnými starostmi.  

Co byste poradila rodičům samoživitelů, kteří se dostanou do situace, kdy druhý z rodičů neplatí alimenty?
Důležité je řešit ihned, nevěřit slibům druhého, že to doplatí. Pokud přestane platit, něco se stalo, a je nutné, aby rodiče byly rychlí, stejně rychlí jako jsou při neplacení například banky a pojišťovny. Čím déle se s řešením otálí, tím je na tom rodina hůře, a u dlužníka dochází finanční zdroj a šance na spravedlnost.

Podle statistik je případů, kdy dochází k samoživitelství, stále více a více. Čím to je?
Vše je dnešní dobou. Dříve se rodiny tolik nerozváděli, když došlo k těhotenství hned se brali a podobně. Neříkám, že je to ta správná cesta. Ale jsem na dnešní dobu hodně konzervativní. Nechápu články, které se častěji objevují v médiích typu „Nejste spokojena se svým životem, opusťte rodinu a jděte za svými sny, žijete jen jednou“ Sama jsem matka, a opravdu si nedokážu představit, že bych před rodinou upřednostnila něco jiného. Lidé jsou až moc ovlivňováni okolím a možnostmi. Rodina je nejdůležitější.

Jaká je výše průměrných alimentů? A z kolika procent se rodiče domůžou svých práv?
Aktuální průměrná výše, medián je 2000,- Kč měsíčně. Je to velmi málo, pokud si rozpočítáme na den dítěte je to opravdu velmi malá částka. Programu se daří měsíčně zasílat 1000,- Kč měsíčně na jedno dítě, kde je vedená exekuce. Tedy dalo by se říci, že úspěšnost je 50 %, ale musíme se podívat na to, že jsou rodiny, kde se podaří 100 % a pak ty, kde není možné pomoci.

Myslíte si, že přijde nějaké ucelené a pevné řešení této problematiky?
Upřímně, po neustálých slibech politiků, a tak dlouho neřešeném problému jsem velmi skeptická, ani návrhy neřešili komplexně celý problém. 

5c9389d9da877obrazek.pngA co děti z neúplných rodin? Jak moc jsou ovlivnění tím, co se v rodině děje? Radíte rodičům třeba i v tomto ohledu? Zajišťujete například psychologickou pomoc?
Pokud je neúplná rodina v tíživé finanční situaci, k tomu pro děti nejsou oba rodiče, je to pro potenciál a příležitosti dětí velmi těžké. Psychika a malé možnosti a více, si dítě sebou nese po celý svůj život, aniž by si to uvědomoval. Pro tyto případy máme bezplatnou psychologickou pomoc.

Jak se o vás rodiče, kteří by mohli využít vaši pomoc, dozvědí?
Mají možnost nás najít na sociálních sítích, webu, při vyhledávání pomoci na webových vyhledávačích, z letáčků a metodických materiálů, které distribuujeme na úřady práce, OSPODy (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), polici. Z různých veřejných akcích a z médií.

A co byste vzkázala všem rodičům samoživitelům, jejichž osud není ten nejlehčí?
Vzkázala bych jim, aby se snažili i když to není lehké, být co nejvíce šťastní. To, co děti potřebují nejvíce je láska, a ne příliš stresu, který se často bohužel odráží na situaci, ve které jejich rodič žije. Není to jednoduché, ale je důležité se pokusit vyřešit všemi možnosti a nebát se požádat o pomoc okolí stát a neziskové organizace. Využit všeho dostupného co jim může i jen trošku pomoci.

Více informací získáte na: www.vasevyzivne.cz.

Také si přečtěte:

Reklama