Demografický vývoj v České republice je neúprosný. V posledních letech klesá podíl ekonomicky aktivních lidí a naopak dramaticky roste počet důchodců. V budoucnosti tak nebude dostatek zdrojů na financování důchodů. Pokud nebudou mít dnešní třicátníci příjmy z doplňkových důchodových systémů a ten současný nebude reformován, budou pobírat průměrný důchod do 40 % průměrné hrubé mzdy. Pro srovnání v zemích EU je nyní tento poměr 60–70 %. 

 

Příspěvky na penzi alespoň ve výši 10 % ze mzdy

Jednou z možností, jak si na dobu stáří můžete naspořit dostatek prostředků, je uzavřít si kvalitní penzijní připojištění, které představuje nejvýhodnější formu spoření s podporou státu. Penzijní připojištění využívá v České republice již více než 3,8 milionu lidí. AXA penzijní fond vám nabízí kvalitní penzijní plán, v jehož rámci poskytuje ucelený a propracovaný systém penzí a ostatních dávek penzijního připojištění tak, aby jste mohli naplno využívat všech výhod spojených s penzijním připojištěním. Komplexní nabídku tvoří starobní penze, invalidní penze, pozůstalostní penze, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání a odbytné.

 

Výhody spoření s AXA penzijním fondem

·         Státní příspěvky ve výši 50–150 Kč jsou nárokovány po celou dobu spoření a ve stejné výši.

·         Jestliže spoří účastník měsíčně více než 500 Kč, může si snížit daňový základ, a to – podle výše měsíčního příspěvku – až o 12 000 Kč ročně.

·         Zaměstnavatel, který přispívá svým zaměstnancům na jejich penzijní připojištění, si může o tyto příspěvky snížit svůj základ daně z příjmů až do výše 3 % z hrubé mzdy zaměstnance.

·         Z příspěvku zaměstnavatele neplatí zaměstnanec daň, a to až do výše 5 % své hrubé mzdy.

·         Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí z příspěvku zaměstnavatele sociální a zdravotní pojištění.

 

Jediná platební karta, která zdarma spoří na důchod

AXA penzijního fondu fond nabízí také unikátní platební kartu - AXA karta totiž umožňuje vydělávat si na penzi, aniž by to něco stálo. K získání AXA karty stačí jediné – stát se členem AXA Clubu. O členství v AXA CLUBu lze zažádat pomocí on-line Kontaktního formuláře na stránkách www.axa.cz. Pak už jen stačí platit AXA kartou při nákupech - z každé takové platby vám bude připsáno 0,3 % přímo na váš účet penzijního připojištění. Použijete-li kartu v obchodech zapojených do AXA Clubu, získáte další peníze navíc. Na pravidelných měsíčních výpisech a na internetu můžete sledovat, kolik peněz na penzi jste už takto naspořili. Navíc se na takto naspořené prostředky vztahuje státní příspěvek a daňové úlevy.

 

Asistenční služba za 49 000 zdarma

Držitelé AXA karty mohou navíc zdarma využívat asistenční službu v celkové hodnotě 49 000 Kč ročně. Zahrnuje například odstranění příčin havárie v domácnosti pověřeným řemeslníkem, náhradní ubytování v důsledku havárie v domácnosti, odborné otevření zabouchnutých dveří nebo právního poradenství při sousedských sporech či odpovědnosti za škodu.

 

Zhodnocení u Axy přesahuje průměr trhu

V období let 1995 až 2005 se vklady v AXA penzijním fondu zhodnocovaly průměrně o 6,7 % ročně, což je zhodnocení výrazně převyšující tržní průměr, který v tomto období činil 6,16 %. Kumulované zhodnocení za toto období dosahuje 103 %. To znamená, že každá tisícikoruna vložená do fondu v roce 1995 vydělala klientovi dalších 1 030 Kč bez započtení státních příspěvků a daňových výhod. Prostředky klientů jsou navíc zhodnocovány i státním příspěvkem ve výši až 150 Kč měsíčně a daňovými výhodami. Na penzijní připojištění také často přispívají svým zaměstnancům zaměstnavatelé, kteří si mohou příspěvky až do výše 3 % hrubé mzdy zaměstnance odečíst od základu daně z příjmu.

 

 

Zisk AXA penzijního fondu rostl o 92 %

AXA penzijní fond je součástí jedné z největších světových finančních skupin AXA Group, která do České republiky vstoupila v březnu tohoto roku. V České republice patří k největším a nejúspěšnějším penzijním fondům. V prvním pololetí letošního roku vykázal zisk 681 milionů Kč, v meziročním srovnání jde o nárůst o 92 %. Objem aktiv pod správou fondu vzrostl o 11 % a k 30. červnu činil 31,2 miliard Kč.

 

Více o nabídce společnosti AXA na adrese www.axa.cz nebo na telefonních linkách 841 111 121 nebo 531 021 111.

 

Reklama