Ačkoli informace o autotransplantaci ovariální tkáně (tedy části vaječníku) je stará již několik let, mnoho se o této možnosti léčby neplodnosti po léčbě protinádorové neví. Zjišťovali jsme víc.

„Fertilita a ovariální funkce mohou být znovuobnoveny dokonce i po radikální protinádorové léčbě s vysoce toxickými účinky na ovaria. Metodou, která toto umožňuje, je opakovaná heterotopická autotransplantace. Vyplývá to ze zprávy korejských a amerických lékařů, která byla uveřejněna v červnovém vydání časopisu Fertilita a sterilita.“

Zdroj: www.zenaska-neplodnost.cz

sterilita

Tato informace se poprvé objevila v roce 2009 a od té doby trochu zapadla. Jen pro pořádek bychom ji chtěli přeložit do srozumitelné řeči. Tak tedy: Plodnost a další funkce vaječníků mohou být obnoveny i po radikální protinádorové léčbě, která měla na vaječníky silně neblahý toxický vliv. Možností je metoda odebrání ještě neléčené tkáně vaječníku a následné transplantace této tkáně po léčbě.

Jaké jsou zkušenosti z praxe?

O této metodě jsme diskutovali s profesorem Lukášem Robem z Gynekologické kliniky 2. Lékařské fakulty UK v Praze Motole.

Dočetli jsme se o autotransplantaci ovariální tkáně. První zmínky o této metodě jsou staré již několik let - jak často ji nyní používáte?
V současné době jde o metodu experimentální, která má několik fází. První je výběr dívek nebo mladých žen plánujících těhotenství, u kterých bude nutno použít radioterapii nebo vysoce toxickou chemoterapii pro gonády (vaječníky). U těchto žen je před zahájením léčby odebrán většinou laparoskopicky vaječník nebo jeho část, a ta se musí okamžitě hluboce zmrazit. Stále se hledá nejlepší model zpracování tkáně před zmrazením a i technika - rychlost zmrazení, aby bylo poškozeno co nejméně funkční ovariální tkáně.
V současnosti uchováváme ovariální tkáň zejména u mladých dívek, zatím je zvládnuta pouze část mrazení a uchovávání tkáně. Doufáme, že v budoucnu u vyléčených dívek se zvládne i technika rozmrazení a transplantace. Hledá se i nejvhodnější místo pro transplantaci - pod kůži paže, pod stěnu břišní...

V tuto chvíli by tedy asi bylo zbytečné ptát se na procento žen, které po této transplantaci mohou znovu otěhotnět...
Zatím bylo po transplantaci a následné stimulaci získáno pouze několik funkčních folikulů na několika místech světa. První děti jsou z Anglie, Izraele a Belgie. Počet dětí se dá spočítat na prstech rukou. V Česku zatím není úspěšné těhotenství.  

Nehrozí, že se transplantací neléčené tkáně opět navrátí nádorové onemocnění?
Jsou vybírány nádory, kde toto riziko je minimální.

Jak rychle po transplantaci je pro ženu bezpečné pokoušet se o otěhotnění?
Mraženou tkáň můžeme uchovávat dlouho, ale po zpětném návratu ovariální tkáně - transplantacích - je vhodné z dosavadních zkušeností se pokusit stimulovat folikuly (útvary tvořené oocity - viz níže - a podpůrnými buňkami - pozn. red.) co nejdříve - následuje jejich spojení se spermií metodou IVF (metoda mimotělního oplodnění - pozn. red.).

Je, respektive bude tato transplantace možná jako léčba neplodnosti i při jiných než nádorových onemocněních?
Zatím je to experiment a indikace jsou zhoubné nádory.

Musí jít vždy o autotransplantaci, nebo lze získat zdravou ovariální tkáň i od jiné dárkyně?
Používají se autotransplantace, od dárkyně to nemá logiku. Je snazší získat její oocyt (samičí pohlavní buňka - pozn. red.).

Na tom se profesor Rob shoduje také s docentem Tonko Mardešičem, vedoucím lékařem Sanatoria Pronatal (www.pronatal.cz), který nám řekl, že „je to celosvětově vysoce experimentální terapie. V České republice - pokud vím - toto ještě nikdo neprovedl a úspěšně jistě ne. Na celém světě je narozeno údajně šest dětí. Dárcovství ovariální tkáně je nesmyslné, v takovém případě je dárcovství oocytů nesrovnatelně jednodušší a úspěšnější.“

Čtěte také...

Reklama