Svet-knihy-seznam.jpg
Zdroj foto: Svět knihy

28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu se uskuteční 11.–14. května 2023 na Výstavišti v Pražských Holešovicích a v Křižíkových pavilonech.

Mottem loňského ročníku byl citát z románu Jméno růže Umberta Eca: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ Tento citát odkazoval na dobu, ve které žijeme a na literaturu, která je nám v ní útěchou.

Tématem tohoto roku jsou Autoři bez hranic a opět v něm můžeme nalézt podobnost se současností, kdy jsou fyzické, kulturní, sociální, sexuální, žánrové a politické hranice stále méně zřetelné.

Na rozdíl od loňského roku, kdy byla čestným hostem mezinárodního knižního veletrhu Itálie, zastanou letos tuto roli samotní literáti, kteří pomyslné hranice překračují.

Budete mít možnost seznámit se se spisovateli a odborníky na literaturu z řady zemí, ale setkáte se i s našimi autory, mezi kterými jsou Alena Mornštajnová, Miroslav Bárta, Petra Soukupová, Halina Pawlowská či Kateřina Tučková.

Mimo jiné vás čekají i odborné semináře, konference a prezentace nakladatelských domů. Novinkou bude také kampaň „Podporuj svého knihkupce“, jejímž prostřednictvím organizátoři chtějí upozornit na těžkou situaci nezávislých knihkupců.  

Obohacením kulturního obsahu festivalu budou hudební, divadelní či mezinárodní slam poetry performance a představení.

Zdroj info: svetknihysvetknihy2kudyznudyinformujiprague