Jako důkaz svého tvrzení, že autoři povinné četby nejsou jen suchaři, posílá čtenářka Aviaki báseň: Ballada rajská. Téma dne je tentokrát básnické...

K dnešnímu básnickému támatu mi zasíláte své oblíbené básničky. Následující přišla od čtenářky Aviaki.

Souhlasíte s Aviaki, že autoři povinné četby nejsou jen suchaři?


Hezký den,
přestože tento autor je brán spíše vážně a seriózně, moje oblíbená báseň je tato (protože ačkoli je na náboženské téma, je ze života, a taky hlavně proto, že autoři povinné četby nejsou jen suchaři):

BALLADA RAJSKÁ

Šla Maria, šla do ráje,
kdo ji potkal, pěkně klekl,
uklonil se „Zdráva's!" řekl.
Jenom svatá Eližběta
nepoklekla, nezdravila;
Maria se zastavila.
„Poslouchej Ty, copak je to?
vypadáš jak neduživá --
i Tvá záře celá křivá --
oko mdlé a chůze líná --
vždyť jsi jako umučení,
což ti v nebi zdrávo není?"
Svatá s výčitkou se staví,
kysele dí: „„Bože milý,
já mám strašně dlouhou chvíli! -- ""
„Dlouhou chvíli, dlouhou chvíli!
každá patronka své lidi
opatruje, v lásce řídí --
koho pak jsem tobě dala?"
Svatá zdvihla oči černé
a dí smutně: „„Ženy věrné!
Pět set let jsem zde už svatou,
hledím, pátrám, jak se sluší,
nemám ještě jednu duši.
Jenom jednou přišla zpráva,
že kdes v Čechách žena jistá
je jak anděl věrná, čistá:
než však zrak můj sletěl dolů
na ochranu její ctnosti --
bylo už zas po věrnosti!""

Pro zvídavé - autorem je Jan Neruda

zdraví, Aviaki

Téma dne: Vaše oblíbená báseň!

Dnes mi pište svoje oblíbené básně
Ne, nebojte se boje, vždyť psaní vám jde krásně
A napište mi k básni, též proč ji máte ráda
Ať ostatní se zasní jak kráska u zrcadla

Však zvítězí jen jedna a získá za to knihu
Teď ve třetině ledna si vyslouží svou výhru
Jaká kniha ji čeká, vám řeknu, milé ženy
Ficpatricková Becca a román: Zavržený

Zavržený
Vydalo nakladatelství: EGMONT

Reklama