Období přijímacích zkoušek je opět zde a řada z vás si určitě láme hlavu nad tím, „kam s tím mým dítětem", aby mělo na pracovním trhu co největší perspektivu. Motivací by se pro vás mohl stát, milé maminky, fakt, že děti s technickým zaměřením mají v dnešní době stále větší uplatnění na pracovním trhu, který si žádá stále více a více odborníků. Jedním z oborů, kde roste poptávka po pracovní síle (a jinak tomu nebude ani do budoucna, ba naopak), je automobilový průmysl.

Proč technický obor?

autoProtože i dnes, kdy je slovo krize skloňováno ve všech pádech, nabízí automobilový průmysl a obecně technické obory stabilní zaměstnání s neustále rostoucí mzdou. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců firem v autoprůmyslu dosáhla v 1. pololetí roku 2010 výše 27 613 Kč, což je o 5,01 % (o 1 318 Kč) více než tomu bylo za celý rok 2009.
Není to však jen mzda, ale i fakt, že se nacházíme v době technologického rozvoje a obory s technickým zaměřením budou stále více volat po řadách odborníků. Vždyť vzpomeňme jen elektromobily a jejich vývoj, který nás v následujících letech čeká.
„Nejen nadprůměrné a meziročně rostoucí výdělky v automobilovém průmyslu, ale i okamžité uplatnění v průmyslových oborech s další perspektivou růstu, to jsou nejsilnější důvody, proč studovat technické obory,“ dodává ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu a člen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání MŠMT Antonín Šípek.
Právě Sdružení automobilového průmyslu stojí za projektem, který se zabývá podporou technických oborů, resp. vzdělávání v této oblasti. Projekt s názvem Auta nás baví je dlouhodobě zaměřen na podporu technických oborů a žákům devátých tříd, kteří se rozhodují o své budoucnosti, přináší každoročně především aktualizovanou databázi technických oborů na středních školách a v učebních oborech. Stěžejním komunikačním zdrojem jsou webové stránky www.autanasbavi.cz, které prošly výrazným re-designem a v letošním roce dostaly novou, modernější podobu. Nově byla vytvořena i rubrika pro Učitele a rodiče, kde jsou umístěny relevantní informace pro pedagogy a rodiče, kteří spolurozhodují o budoucnosti svých dětí. Pro děti zde nově vznikla např. videogalerie a samozřejmě nechybí přehled Dnů otevřených dveří či rady odborníků.

Auta nás baví na Facebooku

Nejen žáci devátých tříd, ale všichni milovníci aut a technických oborů se mohou stát nově fanoušky projektu Auta nás baví na Facebooku. Na fanoušky zde čeká řada videí, fotogalerie známých automobilek nebo pozvánky na Dny otevřených dveří.

Reklama