Nevidíme ji, ale přece je naší součástí. Necítíme ji, ale přesto ji lidé na nás vnímají. Aura každého člověka je naprosto jedinečná a výjimečná.

Aura obklopuje vše živé i neživé.

Aura obsahuje informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její vzhled se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu a náladě daného člověka. Mívá různou barvu podle povahy a sklonů jedince. Ruskému vědeckému páru Kirlianových se podařilo vyvinout metodu, kterou je možno auru fotograficky zachytit, a to barevně.

Aura - záře a barvy

auraČervená

Je to barva vůdcovství. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Když pak člověk dospěje, aura se rozšíří, ukazuje, že člověk je chopen dělat, co chce.

Oranžová

Tuto barvu najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře. Často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidňovat „rozbouřené vody“.

Žlutá

Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Také se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli do úplného konce.

aurazeZelená

Lidé s touto barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlaví a neústupní. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se zelenou barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dopěli sami.

Modrá

Tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů, ale vždycky se snadno dostanou ze všech potíží. Ve svém srdci jsou stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.

Indigová

Barva související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí v nějakém zaměstnání humanitárního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi.

Fialová

Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s touto barvou se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Mnozí se snaží tento aspekt své podstaty popírat, ale to nepřináší štěstí, měli by si uvědomit, že pak nedělají se svým životem to, co by měli.

Růžová

Barva rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Jsou to ale také lidé milující, jemní a laskaví, často nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

Závěrem

Každý z nás je sám sobě zodpovědný za stav svého těla i mysli. „Nechat svítit světlo“ znamená přemoci vnitřní blokádu pochmurných myšlenek a negativních citů. Člověk má vnitřní energii, která k tomu dává sílu. Intenzitu vnitřního světla tak můžeme záměrně ovlivnit. Třeba i tím, že si „podvědomě oblékáme barvy“, které sice „nemají s aurou absolutně nic společného“, ale pokud se v nich cítíme dobře, určitě naši mysl také rozzáří. (A nebo mají?)

auratt

 

Použitý zdroj: Velká kniha magie a čarování, Regia, 2000

Poznáte na člověku, když vyzařuje auru?

Čtěte také:

Reklama