Pražská Gallery Art Factory je nejen místem setkávání významných umělců a návštěvníků majících vztah k sochám, malbám nebo užitému umění. V poslední době se zde totiž pořádají i akce, které mají charitativní charakter. Jednou z nejnovějších je aukce výtvarných prací dětí ze speciální základní a mateřské školy Korálek sídlící v Kladně, která se bude konat ve čtvrtek 1. února od 19:00 hodin. Aukci v galerii uspořádala Asociace pro předškolní vzdělávání spolu s Visage Factory a záštitu nad ní má hejtman středočeského kraje a místopředseda ODS pan Ing. Petr Bendl. Do dražby věnuje i jednu ze svých prací fotograf Robert Vano.

Děti z Korálku jsou většinou postiženy různými handicapy a kombinovanými vadami – lehkou mozkovou dysfunkcí, dětskou mozkovou obrnou, epilepsií nebo mají vady zraku či sluchu. Tvoření obrázků je pro ně důležitým spojením s okolím a v některých případech i jediným možným komunikačním prostředkem. Výtěžek z aukce poslouží na odstranění problému s nedostatečnou kapacitou budovy i dosavadní stísněnosti zařízení. Škola totiž sídlí v objektu bývalé školky, takže jsou mnohé prostory naprosto nevyhovující stále se zvyšujícím potřebám. V plánu je vybudovat například novou tělocvičnu, terapeutické dílny, další učebny, jídelnu (nyní k těmto účelům slouží pouze dvě úzké chodby), transportní lišty pro přesun mobilních žáků a další objekty, které nejen poslouží k rozvoji mnohých dovedností dětí, ale i k základní péči o ně.

Ačkoli do speciální školy a školky Korálek chodí často velice postižené děti, vedení má pro ně každoročně připraveno nepřeberně aktivit. Nový rok děti začínají školou v přírodě, jezdí k moři, na výlety, do zoo, botanických zahrad, na rozhledny – ale neobjevují jen přírodu. Paní učitelky také děti připravují na život a ukazují jim i taková místa, kam se my dospěláci jen těžko podíváme. Jedním z míst tak byla třeba i pekárna. Nechybějí samozřejmě i všelijaké besedy, prospěšné akce (například sběr lesních plodů pro záchrannou stanici pro ptáky Aves), burzy nebo třeba i stanování na zahradě. Aktivity školy a školky jsou prostě tak pestré, jak jen korálek může být.

Na pozvánce: Datel a Dívka s pávem / práce dětí z MŠ a ZŠ Korálek

Tisková zpráva


Milé ženy-in,
já nevím jak vy, ale já dětské obrázky miluji a chtěla bych to také tak umět.

Reklama