lKdo jste se o víkendu začátkem července motal kolem pražské Tesla Areny, patrně jste si nemohl nevšimnout zástupu přes čtyř tisíc lidí.

„Zůstaňte bdělí“, hlásal nápis. Napřed jsem myslela, že tu mají nějakou akci vojáci…

Ti by se ovšem těžko hromadně modlili a bazén k nim rovněž nějak nepasoval.

Celé rodiny i s dětmi, proslovy, společné zpěvy…

U tribun krabice s nápisy Dary na celosvětové dílo. Jaké dílo? Že by si Praha prosadila Slovanskou epopej???

Žádná epopej! Strážní věž!

Dílo Svědků Jehovových, skrze které kontaktují veřejnost a která vychází ve 174 jazycích v nákladu přes 37 milionů výtisků!


Účastníci s visačkami „Zůstaňte bdělí“ se sjeli z celé republiky a zahlédla jsem také Poláky i Rusy.

 • Téma sjezdu: Odpověď na otázku, jak mohou přežít konec světa, který stále tvrdošíjně očekávají.
 • Další témata: „Manželé, horlivě poskytujte vedení“ nebo „Manželky, příkladně podporujte svého manžela“.

Zní to přímo bohulibě, ne?

Nenechte se mýlit!

Snad není člověka, který by je neznal. Na celém světě se hlásí k této víře přes sedm milionů členů. Rychle jsem se zdekovala, než mě někdo lapí.

Znám to už moc dobře!

„Chrám království Svědků Jehovových“ stojí dnes již pomalu na každém rohu.

Do jednoho jsem se v blahé nevědomosti vypravila v domnění, že je to něco jako kostel pro křesťany a že uvidím Jehovu na nějakém soklu a třeba svíčky a misku se svěcenou vodou, že se podívám na výzdobu, ovšem ouha.

Tak jako do kostela se do Chrámu království dostat nelze. Jako každé království má evidentně i toto svou stráž. Sejmou vás z dobře umístěné strážné věže.

Jo, a také Strážnou věží!


m„Hledáte někoho?“
„Ne, ne dobrý den, jen jsem myslela, že tady do chrámu mohu vstoupit jako třeba do kostela a podívat se“
„Jako do kostela??“
„No, tak měla jsem chrám za svatostánek, jako je křesťanský kostel, víte.“
„Potřebujete pomoct?“
„Ne, jen jsem zvědavá.“
„Zvědavá na co?“
„Zajímal mě interiér.“
„Slovo Jehovy je zajímavější.“
„Jistě, já vlastně...“
„Jste věřící?“
„Jak se to vezme, mám svou víru, jsem redaktorka, tady jsem se zastavila, abych se podívala. Profesionální zvědavost trošku, omlouvám se…“
„Neomlouvejte se… znáte svého boha jménem?“
„Ne, já myslím, že nepotřebuji vědět, jestli je Miloš nebo Karel, prostě JE…“
„Ano, jistě, ale vás nezajímá…“
„Nezajímá, víte, myslím, že to není podstatné… takže, do chrámu se tedy asi nepodívám, že?“
„Nikdo neříká, že byste se tam nemohla podívat. Myslíte, že jsou v dnešní době lidé k sobě slušní?“
„Myslím, že v zásadě ano, je to kus od kusu.“
„Nemáte dojem, že svět by urychleně potřeboval celkovou nápravu?“
„Svět by potřeboval nápravu, ale ta musí přijít od každého jednoho člověka, z jeho vlastní vůle… asi budu muset běžet..“
„Spěcháte?“
„Ano.“

„Jistě, v dnešní uspěchané době člověk často zapomíná na podstatné věci, jistě se vám to také stává. Potřebujete občas radu?

Máte pocit, že někdy nestačíte na úkoly, které se před vás staví?

Býváte unavená a toužíte po klidu a odpočinku…?“

Došlo mi, že do chrámu nevlezu bez toho, abych si vzala časopis, nebo lépe další dvě hodiny debatovala.

Na všechno tahle žena znala okamžitě odpověď. S každou námitkou počítala, všechno dokázala rozvést a hlavně zavést tam, kam chtěla… vyhučí mi díru do hlavy zvící velikosti Macochy, jestli něco neudělám.

Ano, jsem dnes mimořádně unavená. Jsem zrovna v rekonvalescenci, jsem totiž tři dny po transfuzi, takže se opravdu necítím dobře a budu se muset rozloučit.

Utichla. Logicky.


 • Neoslavují narozeniny, Vánoce ani Velikonoce
 • Ani v nejnutnějších případech nedovolují přijmout transfuzi krve
 • Odmítají vykonávat vojenskou službu
 • Odmítají volit nebo vyjádřit příslušnost k nějaké zemi nebo praporu.

Jejich snahou je získávat další sympatizanty a později hltače svého učení. Moc dobře počítají se všemi vašimi námitkami. Velmi dobře chápou problémy kterékoliv víry.

Ovšem, mimo své vlastní!

Hlásají lásku k bližnímu, ale na druhé straně pohrdají každým, kdo není stoupencem sekty.

Strážní věž učí, že každé jiné učení než víra Svědků Jehovových je mylné.

Že všichni věřící kromě nich jsou služebníci Satana.

Svědkové Jehovovi nemají žádné výčitky svědomí.

Ani nemohou!

Jsou ve své fanatické poslušnosti schopni vykopnout vlastní dítě z domova jen proto, že se příčí jejich víře. Ne, to nejsme kdesi v Islámu, to jsme ve Zlíně a jen rok zpátky. Možná naštěstí, protože zákon v naší republice má na takové jednání paragraf.

m

Manželský pár  Svědků Jehovových čelil obvinění ze spáchání trestného činu útisku. Podle kriminalistů vyžadovali rodiče po své dceři, aby vstoupila do sekty Svědkové Jehovovi, jejímiž jsou sami členy.

Ta však odmítla. Dobrotiví a bohabojní rodiče ji  za to vyhodili z domu. Dívce, která v té době byla na střední škole, nenechali žádné prostředky ani peníze.

Domů se směla vrátit jen pod podmínkou vstupu do sekty. Ačkoli v té době byla dívka plnoletá, nebyla výdělečně činná. Pohledem našeho zákona, stále trvala vyživovací povinnost rodičů.

„Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal... bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců,“ říká naše právo.

Učení strachu

Prvotním zájmem učení Jehovistů je vyvolat  u členů nebo naverbovaných oveček dojem jakési plošné války, ve které je celé lidstvo .

jVálka je mezi Satanem a Jehovou. Každý stojí buď na jedné, nebo na druhé straně.

Pokud neděláte to, co organizace žádá, pak stojíte na straně ďábla. Howk.

Všechno mimo Strážní věž je řízeno ďáblem a všichni lidé, kteří nejsou Svědky Jehovovi, jsou svedeni a je nebezpečné se s nimi spojovat.

Děti jehovistů jsou nabádány, aby se vyhýbaly „nebezpečným“ časopisům, filmům, televizi, hudbě ....

Všechny informace kritizující či pochybující o cestě Strážní věže jsou automaticky ďábelské a nebezpečné.

Rovněž většina lékařů jsou ďáblové, protože provádějí krevní transfúze.

Svět mimo organizaci, mimo společenství je prakticky jedno velké spiknutí, které chce zlikvidovat Svědky Jehovovi.

Postava biblického Satana je tady postaven zcela mimo své pole působnosti, původní proporce i základní roli.  

Důsledek může být velmi ošklivý

sTakto "připravené" děti se naučí bát samotného života mimo Strážní věž. Pokud by totiž organizaci opustily, ďábel by je zničil a zavraždil!

I obyčejné věci a skutečnosti jsou překrouceny tak, aby Svědky odloučily od reálného světa.

Ti, kteří měli odvahu a vystoupili, shodně potvrzují, že:

 • Narozeniny jsou výplodem ďábla, protože jde o uctívání kohokoliv.
 • Vánoce jsou výplodem ďábla, protože před tisíci lety šlo o pohanský zvyk uctívání Slunce 25. prosince.
 • Věšení praporů je znamením toho, že dáváme přednost Satanovu království před královstvím Jehovovým.
 • Totéž platí o hymně.
 • Kouření cigaret je formou drogového návyku a vede k ovládání démony.

Krevní transfuze, jiný názor, fyzický styk jen z důvodu lásky, svoboda vyznání, politická příslušnost či prefernece ...to vše rovná se ĎÁBEL !!

Nikdo se nemůže divit, že po té, co mladého člověka zpracuje takováto ideologie, stane se téměř paranoidním neurotikem bez názoru a schopnosti samostatně existovat ve společnosti.

Nechápu, že ještě oficiálně Jehovisté existují.

Reklama