Už nějaký ten den se nacházíme v roce 2015, ale víme, co od něj můžeme vlastně očekávat? Čím bude tento rok výjimečný, nastane v našich životech nějaká zásadní změna? Nejen o tom jsme si popovídaly s ženou nejpovolanější – známou astroložkou, kartářkou a spisovatelkou Martinou Blaženou Boháčovou.

S rokem 2015 se už nějaký ten den sice úspěšně sžíváme, ale dozajista jsme všichni zvědaví, co vše se nám přihodí. Nač se můžeme těšit, co nás čeká a nemine, čím bude rok 2015 výjimečný? Nejen o tom jsme si popovídali se známou astroložkou, kartářkou a spisovatelkou Martinou Blaženou Boháčovou.

sssPaní Boháčová, co můžeme od roku 2015 očekávat?
Rok 2015 otevře téma, které se bude týkat zvýšeného cestování, přesunu, změny hranic
.
Toto období bude trvat skoro 3 roky. Během těchto tří let lidé projdou neuvěřitelnou proměnou. Planeta Saturn, planeta, která je přísná, a tam, kde stojí, zavádí systém, pořádek a řád, se přesune do znamení Střelce. V roce 2013 a v roce 2014 řádila ve znamení Štíra a měla za úkol působit v oblasti financí. Jen si vzpomeňte, jak oslabila koruna ke konci roku 2013, a nejen koruna. Zhodnoťte, jakou proměnou prošlo finančnictví jako celek během roku 2014. V roce 2015 se začne téma měnit.
Postupně, ale jistě začne stěhování národů. Kdo chce odcestovat, ten odcestuje. Někteří odcestovat budou muset. Mnoho lidí na zemi bude chtít opustit své domovy. Kdo se chce stěhovat, ten se přestěhuje. Také ezoterika, duchovno, víra a filozofické směry projdou celkovou proměnou. Saturn si posvítí na lidi, kteří v těchto oblastech vykonávají činnost, která se neslučuje s pravidly dané společnosti. Saturn ve Střelci není to nejlepší postavení, protože Střelci vládne Jupiter. Tyto planety jsou dva póly. Jsou to dva protiklady. Jupiter představuje rozšíření, Saturn představuje omezení. V této pozici Saturn posiluje soustředěnost a povzbuzuje touhu po studiu.

Můžeme tedy očekávat, že během jeho působení ve Střelci se budou dít velké věci v oblasti školství. Zavedou se nová pravidla. Proběhne čistka v počtu škol. Pozornost bude zaměřena na školy, které dávají nezasloužené diplomy. Otevřené dveře budou mít cestovatelé, lidé, kteří pracují ve sdělovacích prostředcích, ale i tam dojede ke zpřísnění pravidel. Vhodné období to bude pro vydavatele, i spisovatele, což mě osobně těší (smích). 

Je něco, nač bychom si měli dát všeobecně všichni pozor?
Protože se v posledních letech zhoršují vztahy mezi lidmi, měl by každý člověk zapracovat na energiích porozumění a lásky. Velkou pozornost je potřeba soustředit hlavně v březnu, dubnu a květnu, aby nedocházelo ke konfliktním situacím. Svárem, bojem se nic nevyřeší. Proto je potřeba zachovat mír ve svém srdci a být laskav ke svému okolí.  Láska je ten nejkrásnější princip a dostatek lásky znamená dostatek štěstí. Láska má mnoho podob a je všude kolem nás.

fff

Bude tento rok v porovnání s jinými v něčem zásadně výjimečný?
Každý rok je výjimečný. Tak jako není obyčejná minuta, obyčejná hodina, obyčejný den. Není ani obyčejný rok. Lidé si mohou plnit přání o cestách, stěhování, přesunech. Na lepší bydlení dosáhnou i ti jedinci, kteří si nevěří. V roce 2015 je potřeba každý měsíc sledovat dny úplňku a zapisovat si události, které se v tomto období odehrají.  Ten kdo to udělá, na konci roku vyluští tajenku svého života. Jestliže se budete po celou dobu soustředit na jednotlivé úplňky, v měsíci prosinci se vám vyjeví tajemství.

Co byste našim čtenářkám poradila? Jak mají dojít k porozumění a vyrovnanosti?
Saturn, který se v roce 2015 bude pohybovat znamením Střelce, bude klást důraz na víru. Nastane rozvoj ezoteriky a mnoho lidí si uvědomí, v co nebo v koho věří. U tohoto důležitého objevu, hraje roli jedno velké uvědomění. Každý člověk by si měl uvědomit, že má v sobě obrovskou sílu, vnitřního boha, ke kterému se může v případě potřeby obracet. Ten, kdo si to uvědomí, začne cítit velký pocit bezpečí, harmonie a lásky. A to, jak se člověk cítí, se projevuje ve vnější realitě. Jak se cítíme, tak se projevujeme, a tak nás vnímá naše okolí. Věřte si a poslouchejte své nitro. Kdo to udělá, pochopí, že zvládne jakoukoli situaci. Ve vašem srdci nastane klid a mír. Budete vyrovnaní a štěstí s vámi bude velmi rádo.

Čtěte také:

Reklama