Astrologie nám nabízí především velmi celistvou mapu našeho naturelu, dispozic či témat a peripetií našeho příběhu. Je výjimečným zrcadlem duše, pakliže ještě duši máme a jsme schopni jí vyjít alespoň na půl cesty vstříc.
S pomocí horoskopu narození si lze konkrétním způsobem uvědomit, že do života nevstupujeme jako čistý, nepopsaný list, který se teprve stane románem napsaným rodiči, školami, společností a dalšími vnějšími okolnostmi, ale naopak, že již také přicházíme s individualitou, byť v její zárodečné podobě.
Náš příběh a zřejmě i jeho zvláštní smysl je v nás svinut jako rostlina v semeni a je jenom na nás, zda podpoříme a necháme plně rozvinout to, co už v naší vnitřní noci vlastně jsme.

Poznat sama sebe – tak jednoduše může znít jen to opravdu nejtěžší.
Toto zapomínané a znovunalézané nejvyšší umění je i cílem astrologie, která nám pomáhá hlouběji nahlédnout témata s námi spojená, rozvíjet dispozice našeho naturelu a poskytuje možnost vést skutečný dialog s bohy, kterým obětujeme buď málo anebo příliš.
„Bohové“ jako Neptun, Venuše, Mars, Saturn atd. jsou zde zástupnými symboly pro konkrétní i abstraktní aspekty našich životů a astrolog je ten, kdo dle svých možností interpretuje tento symbolický jazyk znamení, domů, planet a jejich vzájemných úhlových vztahů.

Jako tzv. „psychologická astrologie“ byla pojmenována ta část současné astrologie, která si uvědomila, že dosavadní interpretace „tradiční“ astrologie jsou většinou příliš „černobílé“ a doslovné a téměř si nevšímají, že v jazyku horoskopu jde především o symboly, jejichž konkrétní projev může mít nespočet podob.
Astrolog tedy již nemluví (doufejme) o tom „co se stane“ a „jaký je váš osud“ nebo „jaká/jaký nezměnitelně jste“, ale spíše o tématech s vámi spojených a fenomenologii, která danému tématu přísluší a možnostech změny a rozvoje.
Tato astrologie také převzala část původně psychologické terminologie, která by ovšem, jak věřím, měla patřit k základnímu vzdělání každého, kdo je alespoň trochu schopen sebereflexe.
Pojmy jako archetyp, nevědomí, projekce… totiž nejsou pouhými teoriemi, ale označují velmi skutečnou dynamiku psychických procesů a po jistém úvodu jim snadno může porozumět každý, kdo má trochu dobré vůle a není zcela v odporu vůči tomu, co může být pro jeho uvědomění nové.
Psychologická astrologie se osvobodila od přemíry hodnotících soudů o tom, která planeta je „dobroděj“ nebo „škůdce“, zda-li je aspektace „blahodárná“ či „zlomocná“.
Pokládá za zbytečné trápit se tím, se kterým znamením by byl náš život nejšťastnější atd. atd. Důraz se zde klade spíše na celkový proces, ve kterém se klient nachází, na jeho potenciál, či možnost vědomějšího vztahu k sobě samému na základě integrace těch témat, která jsou s ním spojena, a která se v horoskopu symbolicky zrcadlí. Je to akcent na možnost stát se vnitřně celistvějším člověkem.

Setkání nad horoskopem tak může být velmi inspirující zastávkou v našem životě a výjimečným povzbuzením k odvaze žít a naplnit vlastní individualitu.
Astrologie je však příliš rozsáhlým tématem a cílem těchto řádků je jen v krátkosti upozornit na existenci podnětného vývoje v oboru, který je zatížen mnoha předsudky a vysmíváním, ale i tupou konzumací osudově zaručených pravd a předpovědí.
Nezapomeňte, že astrologie není nutně totožná s tím, jak se většinou prezentuje (a to dokonce i v časopisech jí přímo věnovaných), a že každý astrolog má také svůj horoskop, a to, jak si rozumí se svými „bohy“, je ve hvězdách.

Pokud se ale chcete potkat se sebou a svým příběhem, poznat hlouběji jeho souvislosti a zápletky, prohlédnout si trochu ty „brýle mámení“ našich darů i zranění, skrze které se díváme na svět, uvědomit si své talenty i nahlédnout naše vzorce chování a např. místo otázky „proč se mi to pořád stává?“ se zeptat odvážněji „jak to dělám, že se už zas…?“...
Pokud máte tuto chuť a odvahu, potom je zrcadlo psychologické astrologie právě pro vás, je tu pro každého, kdo nerezignoval na svůj vývoj a dobrodružství sebepoznání...     

  

Pro objednání výkladu horoskopu nebo terapeutické konzultace, prosím, použijte kontaktní telefon: 603 572 710 nebo 251 640 073
a e-mail:
alan.jarkovsky@tiscali.cz

          
Reklama