pl

Pokračujeme v načatém miniseriálu. Dnes se vám pokusím vysvětlit systém jednotlivých domů nativního horoskopu (tranzitivní teprve přijde). Jsem moc ráda, že vás téma zaujalo, a vynasnažím se, aby pro vás byl výklad co nejsrozumitelnější.

V pátek jsme si povídali ascendentu a descendentu a také jste dostali k dispozici vzorový „koláč“. Ten budete dnes moc potřebovat.

Ráda bych totiž vnesla trochu světla do kategorie DOMŮ, o kterých se pokaždé mluví.

Systém domů

aKaždý jednotlivý dům vašeho horoskopu, nebo horoskopu kohokoliv, má na starosti jinou část osobnosti a nebo i zdraví. Domů je dvanáct.

Jak a hlavně kterými planetami je každý dům obsazen, tam se začínají rýsovat povahové rysy toho kterého člověka, jeho nadání, přednosti, ale také zápory a nebezpečí. Zde rovněž často poznáme, jak si stojí lidé k sobě ve všech vztazích.

1. dům hovoří o podstatě naší bytosti. O tom, co je nám vlastní, vrozené. Základ povahy, chcete-li. Všechno, co je umístěné v prvním domě, je jakýmsi materiálem, ze kterého je člověk zhotovený. Například Slunce v prvním domě nemůže mít prakticky člověk, který by trpěl nedostatkem sebehodnoty. Bude o něm slyšet a jeho základním modelem bude „Věřím v sebe“.

2. dům souvisí s majetkem, financemi, výdělečnou činností.

3. dům V tomto domě „bydlí“ naši příbuzní, sourozenci, rodina. Rovněž souvisí s kratšími cestami. Dále pak jsou zde dílem vědomosti, řemeslo i písemná forma vyjadřování.

4. dům má vztah k rodišti, vykresluje pohled osoby na svou vlast a vztah k ní. Bydlí zde vše dědičné včetně chorob a dispozic po rodičích. Dále pak domácnost a bytové poměry. (Takový je doma.) Rovněž zde najdeme informaci o koncích věcí a pádech.

5. dům je domem lásky a srdečních záležitostí. Vykresluje, jaký má člověk pohled na lásku jako cit, jak se dívá na vlastní schopnost milovat. Dále je tady uloženo případné nadání herecké či jinak související s veřejnou činností a schopnost upoutat. Dům mluví o plodnosti i počtu těhotenství. Celkově je to dům štěstí.

6. dům. Zde se ukrývá zdraví, choroby, konstrukce těla, ale i pracovní nebo služební poměry. Rovněž lidé nám podřízení a sourozenci rodičů.

7. dům Tohle je dům manželství. Najdeme tady povahu partnera a jeho poměry. Reprezentuje vyrovnání věcí, rovněž schopnosti kolem esoterických věd a konec života.

8. dům je domem smrti. Ovšem nejen jí. Je důležitý. Je to dům Pluta, tedy vládce podsvětí. Tady je uloženo všechno pudové, sexualita a podobně. Má-li člověk problém s vlastní sexualitou, je vidět tady. Zde si lze povšimnout jakýchkoli zvráceností, nebo případně i těžkých odchylek od normálu. Zde je ale také příčina a okolnosti smrti samotné. Dům ovšem hovoří i o případném dědictví, výhodách z manželství a rodinných tajemstvích a podobně.

9. dům Zde sídlí naše morálka a duševní úroveň. Mravní dispozice, princip morální, vysoké školy, cizina, daleké cesty i zvláštní uplatnění na veřejnosti. Dům hovoří o víře a životním postoji k náboženství.

10. dům Společnost a naše postavení v ní všeobecně. Služební cesty, povolání, veřejné činy, dosažené pocty. Rovněž matka. Reprezentuje vrchol věcí, nejvyšší vzestup, léto života a to, jak působíme na své okolí a jak nás přijímá společnost.

11. dům Přátelství a tradice. Jaký druh přátel si vybíráme. Naše poctivost či nepoctivost k nim. Náš přístup k přátelství i jak je, či není pro nás důležité. Výrazivo, protekce, společenské postavení. Děti a celkové štěstí. Najdeme zde náš přístup k rodinným tradicím a převzatému modelu výběru společnosti od předků.

12. dům Je to dům Ryb. Dům našeho nevědomí. Tady najdeme schopnosti mimosmyslového vnímání, intuici, duchovní hloubku, ale rovněž stav nervové soustavy, sílu psychiky a hlavně schopnost soucitu a senzitivitu.  Lze odhadnout možnost záchrany, pomoci, sociální instituce, tajné přátele, a naopak dobrodince.

Planety

Tohle je nejlepší zkoumat v praxi. Od toho máte ten Jirkův koláč. Můžete si ale například ZDE stáhnout vlastní program a koláč si vytvořit.

p

Tak jako má každý dům své pole působnosti svou oblast vlivu, má každá planeta svou povahu, kterou do té které oblasti logicky vnáší.

Slunce je podstatou bytosti. Aktivuje vždy všechno, s čím souvisí dům, případně znamení. U ženy často reprezentuje manžela. Z chorob mu patří choroby: srdce, křeče, mdloby, horečky.

Měsíc představuje ženskou stránku osobnosti. Tu mají i muži. Ukazuje na funkci matky a schopnost být jí.  V mužském horoskopu představuje manželku, sestru, matku. Rovněž ukazuje na záležitosti, ve kterých budeme závislí na druhých, i míru naší harmonie. Symbolizuje sílu citu a fantazii. Choroby: mozek, břicho, střeva, měchýř, žlázy, prsa, genitálie, oči.

Merkur má na starosti naše myšlení, duševní schopnosti  a celkovou inteligenci. Dále vědomosti, obratnost, logiku, ale i výdělek, finance a obchod. Choroby: bolesti hlavy, nervové poruchy, paměť.

Venuše je planetou lásky, vztahu k vlastnímu i cizímu tělu, kráse, vkus… Reprezentuje lásku, oblíbenost, fyzickou krásu, umění, přístup k manželskému druhu, hravost, vztah k jídlu a požitkům a vůbec celkový blahobyt člověka. Choroby: špatná pleť, vyrážky, impotence, kýla, cukrovka, nemoci krve.

Mars je planetou války. Přináší sílu agrese, nepřátelství, možnost katastrof, požárů a podobně. Značí míru divokosti člověka, jeho vůli, ego, ale i sporty a touhu vyhrávat.

Jupiter je planetou štěstí. Hovoří o úspěchu (nebo samozřejmě o opaku, pokud je poškozený). Mluví o síle dobra, citu a spravedlnosti v člověku. Má na starosti i životní chyby, pýchu i marnivost, velikášství či požitkářství. Choroby: plíce, játra, krvácení, cévy, stehna.

Saturn je kontrolor a věčný zlý jazyk. Prozradí, čeho se nejvíce bojíme, kde si nevěříme. Je jakýmsi opakem Jupitera. Může ukázat oblast nebezpečí zmaru, klamu a pokušení. Podle domů udává, čeho se nám bude nejvíc nedostávat, co nás bude tížit. Choroby: revma, žloutenka, nakažlivé nemoci, zuby, kostra.

Uran a Neptun jsou planety tušení. Našich zasunutých schopností, toho, o čem možná ani sami nevíme. Zde je možno nejčastěji nalézt důvod, proč člověk například nenastoupí do letadla, které se má zřítit. Jak to, že varuje rodinu a vlastně neví před čím. Rodina uposlechne, a vyhne se tak pohromně.

Podle umístění v domech lze odhadnout oblast, kde působí tyhle dvě planety. Veškeré paranormální schopnosti jsou povětšinou dílem Uranu a Neptuna. Uran navíc, při „správném“ umístění, dává člověku schopnost ovládat a manipulovat druhé. Záleží pak hodně na postavení jiných planet, zda v dobrém, či fatálním smyslu.

Příště bychom pokračivali vzájemným vztahem mezi planetami, asc., dsc. a domy. Jsou to konjunkce, kvadráty, sexitily apod.

Samozřejmě se ptejte, pokud cokoli nechápete. Už jste leccos rozklíčovali?Jak se orientujete ve svém horoskopu?