S Ondřejem Habrem jsem se seznámila přes facebook, kde jsem objevila jeho krátké denní předpovědi pod názvem Astrologův den. A protože nic není náhoda, záhy jsem zjistila, že má v přátelích i pár mých přátel... Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na rozhovoru pro Ženu-in, protože si myslím, že zajímavých lidí, o kterých byste vy, čtenářky, měly vědět, není nikdy dost.

Studoval jste na přírodovědecké fakultě geografii a nyní jste se stal astrologem na plný úvazek. Jak se taková věc člověku „přihodí“? Je to „náhoda“, nebo logické pokračování cesty? A co pro vás představuje astrologie dnes. Hádám, že to nebude jen zdroj obživy...
S astrologií jsem se poprvé seznámil na začátku devadesátých let. V té době mě zaujalo a přitáhlo to, že jejím prostřednictvím je možné předpovídat možné děje, hledat příčiny událostí a blíže zkoumat vnitřní pohnutky chování. Vidět a umět si věci vyskládat v jiné rovině. A našel jsem nádhernou paralelu, protože geografie totéž dělá ve velkém. Objektem jejího zkoumání je celá Země nebo její části. Zjišťuje třeba propojení klimatu a mořských proudů nebo vliv lidské činnosti na tvar krajiny. A také jako astrologie se ptá, z jakého je to důvodu, co je hybatelem té které aktivity.

Tuto podobnost mezi mými dvěma disciplínami jsem samozřejmě uviděl až s odstupem. Na začátku bylo opravdu nadšení pro objevování tajů lidského bytí a fascinace tím, jak horoskopy „sedí“. Svoji profesi astrologa beru nejen jako prostou práci a zaměstnání, ale samozřejmě jako poslání odkrývat, vysvětlovat a ukazovat, prostě využívat svého talentu. Na druhou stranu si musím hlídat, abych zůstával na zemi a v reálném světě (smích), když musím radit klientům, jak se mají zachovat v konkrétních situacích.

 

Jak se vlastně astrologie dotýká našeho každodenního života. Určitě to nefunguje tak, že „ráno vstanem a opaříme se čajem“, pokud to máme ve hvězdách... nebo ano?
Ráno vstaneme a nastane možnost se tím čajem opařit... řekl by astrolog. Buď naší chvilkovou nepozorností při manipulaci s horkým nápojem, nebo podceněnou údržbou čajníku, případně čajového servisu.

Pokud nechceme, a nebo nemáme čas a náladu, astrologie a vše s ní spojené se nás ani nedotkne. Žijeme si své životy, prožíváme různé situace a nehledáme souvislosti. Ale ve chvíli, kdy se začneme ptát, z jakého důvodu jsme takoví, jací jsme, proč se nám dějí věci, kterými procházíme, nebo když nás zajímá, co nás čeká, v těchto okamžicích jsme naladěni na to, abychom se podívali do horoskopu.

  • A zde bych měl vyvrátit, a nebo poupravit oblíbené spojení, že astrolog nám sdělí budoucnost v podobě toho, co se musí stát. Že nás tím determinuje, že popíše, co přesně bude, a z narýsované trasy už není úniku. Naopak to, co se dočteme ve hvězdách, je teprve možností, pravděpodobností, že jev nastane. A na nás je, jak k takové predikci přistoupíme, na jaké úrovni a s jakou pozorností si potenciálních hrozeb a příležitostí budeme všímat.

Máme k dispozici vždy svobodu v rozhodování. Dnes a denně se učíme, řekli bychom, že si bereme ponaučení. Ne z událostí, kterými jsme prošli, ale z toho, jak jsme na ně reagovali, jak jsme je zpracovali. A pokud touto reflexí něco do budoucna změníme, pracujeme na svém vývoji.

Dříve se panovníci obklopovali moudrými astrology, kteří jim radili v zásadních rozhodnutích nebo možná i takových banalitách, jako kdy budou rohlíčky obzvlášť vypečené, jako jsme viděli v půvabném filmu Císařův pekař a pekařův císař s Janem Werichem. Kromě osobního horoskopu v tom jistě hrál roli „zodiakální rok“, který dle daného znamení, v kterém se nachází v tu chvíli Slunce, otvírá konkrétní témata. Nyní se nachází Slunce ve Vodnáři, což je údajně věčný nespokojenec, revolucionář, který hledá cesty k uvolnění, ke zničení starého řádu. Cítíte to kolem sebe? Bylo například moudré v tomto období dělat volbu prezidenta? (smích)
Vodnář archetypálně představuje postavu moudrého blázna, kterému je dovoleno říkat vše (smích), takže ještě uvidíme. Ale vážně: v tomto čase jsme víc než kdy jindy vnitřně napjatí a máme potřebu hnát činy do extrémů. Proto je tato doba živnou půdou pro vše, co se vymyká z normálu, co chce vybočit, a vzniká tak to, co si budeme pravděpodobně delší čas pamatovat. V tomto období ne nadarmo probíhají masopusty a karnevaly. Jako by se naše duše na chvíli chtěla vymanit z pout věčného opakování a šedi běžných dnů. Také ne zbytečně období Vodnáře přichází v čase největší zimy, kdy máme potřebu všechno kolem rozhýbat. Ještě nezačaly práce venku a nenastala připoutanost k sezonním záležitostem. A tehdy se nejlépe plánuje budoucnost, překračují hranice, chystají revoluce.

 

Jsme na internetových stránkách pro ženy. Pojďme se tedy ještě, prosím, podívat více na význam astrologie pro ženy. Jak jim může pomoci v jejich životě?
Většina z nás ví, v kterém se narodila znamení. Jsme Raci, Lvi, Kozorozi... to je naše sluneční znamení. Ovšem kde se v našich horoskopech nachází Měsíc, neboli jak astrologové říkají Luna, ví málokdo. A přitom pro ženy je Luna, její fáze a pozice daleko důležitější než Slunce.

  • Luna ovlivňuje naše cítění, city a prožívání. Poloha a fáze Měsíce symbolicky ukazuje, jak jsme na tom s city a sny.

Můžeme říci, že v okamžiku novoluní je Luna nejblíže Slunci a jsme celiství. Uvědomujeme si to, co jinak přehlížíme, bereme v potaz to, co nás jindy nezajímá, jdeme ve všem tak trochu do hloubky.

Naopak v okamžiku úplňku, když Měsíc stojí proti Slunci, jsme jak tělo bez duše, děláme věci, které nejsou úplně pod kontrolou, jsme citliví a náladoví. V tu dobu nejvíce lidí chodí po střechách a statistiky nehod se plní... A ženy jakožto citlivější bytosti daleko jemněji a jednoznačněji reagují na polohu a fázi Luny. I koneckonců takové věci jako příjem a výdej tekutin, ba stravy jsou ovlivněny Lunou.

Proto stojí za to znát, v kterém znamení byla naše Luna při narození, a vyplatí se sledovat (třeba v lunárním kalendáři), v kterém znamení a fázi Luna aktuálně je. Mohl bych tu vyjmenovat desítky dalších banálních činností, které je lépe sladit s pohyby Luny, ať je to manikúra, stříhání vlasů, oblékání, péče o květiny...

Velmi populární jsou také vždy partnerské horoskopy. Komu s kým to bude ladit a kdo naopak odejde plačky. Jak se podobné zjednodušené výklady díváte vy? A máme je vůbec číst, nebo na to raději úplně zapomenout, abychom si ještě to špatné nepřivolaly?
Jak bylo řečeno výše, nenechat se těmito informacemi ovlivnit, ale inspirovat. Takový jednoduchý horoskop, který nám třeba poví, že Raci se hodí k Rybám a nehodí k Beranům, by nás spíš měl vést k zamyšlení nad tím, kde s partnerem ladíme a kde jsou třecí plochy.

  • Je asi jasné, že na základě takovýchto jednoduchých výroků partnera nevyměníme.

Spíš bychom se mohli třeba toho k nám problematického Berana naučit akceptovat takového, jaký je, a přijímat jeho ohnivé a někdy tvrdohlavé projevy s hlubším pochopením a nebrat je jako útok na vlastní ego. To je ale jen takový první pohled. Pokud půjdeme do hloubky, objevíme, že je možné partnerský vztah analyzovat prostřednictvím mnoha dalších ukazatelů. Tam se dozvíme, jak jsme na tom po stránce společných zájmů, z pohledů pravd, kterým věříme nebo jak se k sobě hodíme z praktické pracovní stránky, a tak dále a tak dále.

Takový vhled nám pomůže hlouběji rozkrýt alchymii vztahu a zároveň, což považuji možná za daleko důležitější, dostaneme nástroj, jak partnerovi porozumět a jak pochopit naše vzájemné chování se všemi modely, vzorci a stereotypy. A od toho je již jen krůček k hledání terapie, to jest zlepšení, cílů a cest k nim. Takovouto analýzu můžete provést s pomocí řady internetových stránek, kde zadáte data svého narození. Ovšem nejlépe je využít služeb specialisty, který dovede interaktivně v hovoru zohlednit a vysvětlit všechny možné nuance.

 

Já osobně jsem asi typický Střelec, kterého výrazně ovlivňuje ascendent v Panně. Často si můžeme u horoskopů, které jsou zveřejňovány v časopisech, přečíst také o postavení hvězd na naše zdraví. Jak se na to díváte vy osobně a jak může zrozenec v daném znamení tento svůj „osud“ ovlivnit?
A jako Střelec se také o vše zajímáte a panenský ascendent je pro vás cestou ke kázni a nedovolí vám stavět vzdušné zámky...

Planety ukazují na řadu aspektů v našich životech. A astrologové vědí, že existuje nedílné propojení věcí somatických a psychických. Obávám se, že řada z nás si toto tvrzení měla možnost prožít na vlastní kůži. Zjednodušeně to můžeme vidět tak, že narůstající psychické problémy se mohou somatizovat. Pokud si v zaměstnání na sebe naložíme hodně práce, budeme pracovat přes čas, můžeme očekávat, že se po jistě době dostaví bolesti v šíji, zad.

  • Nepříjemné partnerské záležitosti se mohou projevit v oblasti ledvin nebo pak i močového měchýře.

Jako by naše tělo bylo i takovým signálním pultem a ukazovalo na to, co není v normálu a kde je opravdu potřeba zasáhnout. Ale zpátky k tématu. Podle znamení, v jakém jsme se narodili, můžeme poukázat na základní zdravotní (in)dispozice. Při podrobnějším studiu horoskopu přijdeme i na faktory, které k nim vedou, zesilují, a nebo naopak je zeslabují. A tak je možné dotyčné nebo dotyčnému říci, jak změnit styl života, čeho si všímat a co dělat a nedělat.

Tady musím upozornit, že tato terapie není všespasitelná a působí spíš v dlouhodobém a střednědobém horizontu a rozhodně nemůže suplovat neodkladnou nebo akutní lékařskou péči, zásah anebo léčení. Spíš nás do budoucna dovede nasměrovat a vyladit tak, abychom lépe přijali svůj psychický a zdravotní stav a udělali potřebné změny tak, aby k potížím již nedocházelo.

 

V rámci svých služeb nabízíte také tzv. astrovycházky, které připravujete na základě pohledu astrologa na dané místo. Často jsou to poměrně opomíjené lokality z hlediska turistického ruchu, přesto - zdá se - místa velmi zajímavá. Navíc je doplňujete o přednášky. Zájemci o podobné akce se mohou hlásit přes vaše stránky, ale což takhle dát nějaké tipy na rodinné výlety, kam si čtenářky Žena-in mohou vyrazit bez vašeho doprovodu. Prozraďte nám dvě tři místa a proč se jet podívat zrovna tam a tam.
Zkusím se zamyslet...

Praha

V Praze bych zájemce poslal do Bráníka na Branické skály. Jsou to po těžbě v lomu odhalené skály ve velmi malebné poloze nad řekou Vltavou. Nejsnazší přístup tam je z ulice Na Dobešce. Místo je podle tradice svázané s působením kněžny Libuše, která zde měla „soukromý“ posvátný háj, pravděpodobně i jezírko. Místo je spojeno se silným energetickým bodem, který se nachází v remízku na jihovýchod od vyhlídky (odkud je mimochodem velmi zajímavý a netradiční pohled na Prahu).

Kounovské řady

Kdo by chtěl vyrazit do opravdové přírody, tomu mohu doporučit Kounovské řady poblíž stejnojmenné vesnice na Rakovnicku. Jedná se o zbytky rozsáhlejšího komplexu kamenných stél, které byly vztyčeny na planině nad krajinou. Představte si takové malé Stonehenge. S průběhem let se změnila krajina i samotné kamenné řady. A tak se dnes po dobré a značené turistické cestě dostanete do lesa, v kterém co několik metrů jsou rovnoběžně podél sebe vyskládány řady 20-50 centimetrů vysokých balvanů. Celé místo působí spíš skrytě než impozantně a vede k zamyšlením a meditacím. Stojí za to sledovat naučnou trasu, která vede areálem, a najít si místo, kde pravděpodobně býval střed komplexu. Tam lze energii kamenů vnímat nejsilněji.

Jindřichův Hradec

A do třetice bych vás vzal na delší výlet na jih Čech do Jindřichova Hradce. Tam je možných dílčích cílů několik. Jak velmi známý 15. poledník (který ve skutečnosti leží o něco dále od místa, kde je fotografováno jeho vyznačení v dlažbě), tak starý hrad a zámek na skále nad soutokem Nežárky a potoka vytékajícího z rybníku Vajgar. Zámek je působištěm Bílé paní, ale také i místem, kde pracovali pod ochranou rožmberských velmožů mágové a alchymisti. Stop zůstalo hodně, jak v architektuře, tak ve výmalbě interiérů. A samotné město, ve středověku jedno z největších v Čechách stojí za procházku. Připomenu jen náměstí, kde se pod sloupem v centru stékají podzemní prameny, nebo samotný půdorys Hradce založený podle pravidel posvátné geometrie na třech energeticky silných bodech, na kterých dodnes stojí kostely. A konečně gotický kostel sv. Jana Křtitele s jeho tajemnými freskami na zdech hlavní lodi, ve kterých někdo vidí templářské symboly, jiný hledá vzkaz mimozemšťanům.

  • A to jsou jen tři výlety ze stovek dalších možností. Jen vyrazit, nechat se inspirovat vším neobvyklým a mít oči otevřené trochu jinak.

Ačkoliv už máme za sebou pěknou řádku dní nového roku 2013, přesto možná neuškodí stručně připomenout, v jakém duchu se podle astrologie bude odvíjet, s jakými překážkami můžeme počítat, a co nám naopak může poskytnout radost a optimistický výhled.
Rok 2013 bude z pohledu astrologa rokem Luny. To znamená, že budou převládat anebo ostatní události zabarvovat lunární témata. Na popředí tak budou rodinné záležitosti, vztahy mezi blízkými lidmi. Uvnitř nás bude více než jiné roky zajímat citová stránka života: prožívání, zážitky, vzpomínky. Budeme si přát komunikovat, sdílet a navazovat kontakty s hlubším významem, rádi budeme s lidmi, s kterými nás něco pojí. Navenek budou důležitá i témata zajištění, zabezpečení, klidu. Budeme si chtít plnit své sny a nelibě poneseme, pokud nám budou upírána práva, na které podle nás máme nárok. Na úrovni společenské pravděpodobně budou leitmotivem ony nároky a práva. Ekonomická, sociální, profesní a skupinová. Letošní rok nemusí patřit k těm klidnějším, spíš během něj nastane několik emocionálně horkých období, pravděpodobně na začátku léta a pak na konci listopadu. Ale věřím, že vše zvládneme s citem a pochopením.

Děkuji za rozhovor.

Bylo mi potěšením.

Kontakt: www.astro-ondrej.cz

Přečtěte si další rozhovory

Reklama